Imigracja wiejska i północna: Timmins (Ontario)

Imigracja wiejska i północna: Timmins (Ontario)

Osoby pragnące wyemigrować do Kanady mogą ubiegać się o stały pobyt w gminie Timmins.

Zdjęcie: Tourism Timmins / Facebook

Miasto Timmins (prowincja Ontario), oddalone o 680 km od Toronto, uczestniczy w programie Rural and Northern Canada Immigration Programme, który powstał w celu łączenia zagranicznych pracowników z kanadyjskimi pracodawcami ze społeczności cierpiących na niedobór siły roboczej.

Kandydaci muszą być rekomendowani przez wspólnotę. Aby to zrobić, należy spełnić wymagania programu imigracyjnego oraz wymagania miasta, do którego planujemy się przeprowadzić.

Wymagania federalne

Wszyscy kandydaci zainteresowani ubieganiem się o rekomendację Miasta Timmins muszą spełniać wymagania rządu federalnego:

 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w ciągu ostatnich 3 lat;
 • co najmniej wykształcenie szkolne;
 • znajomość języka na poziomie odpowiednim dla danego zawodu;
 • wystarczającej ilości pieniędzy;
 • oferta od pracodawcy środowiskowego.

Wymagania społeczności Timmins

Musisz zdobyć minimum 65 punktów, aby być branym pod uwagę (75, jeśli otrzymałeś ofertę pracy jako head of retail lub supervisor w sektorze gastronomicznym). Maksymalna liczba punktów wynosi 200. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

Kryterium Punkty
Punkty dla głównego wnioskodawcy (maksymalnie 200)
Wiek
Poniżej 25 lat lub powyżej 54 lat 0
25-39 lat 15
40-49 lat 8
50-54 lata 2
Biegłość językowa w skali CLB
Punkty przyznawane są za każdą umiejętność: mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie. Na przykład, jeśli osiągniesz poziom 6 CLB we wszystkich 4 umiejętnościach, otrzymasz 12 punktów (3 za każdą umiejętność). Maksimum jakie możesz uzyskać to 20 (dla CLB poziom 8 we wszystkich umiejętnościach).
CLB poziom 6 3
CLB poziom 7 4
CLB poziom 8 5
Dodatkowe punkty za znajomość drugiego języka  
CLB poziom 4 6
CLB poziom 5 8
CLB poziom 6 lub wyższy 10
Doświadczenie zawodowe
1 rok 2
2 lata 3
3 lata 5
4 lata lub więcej 7
Dodatkowe punkty za 1 rok doświadczenia zawodowego w jednym z zawodów priorytetowych (lista poniżej) 8
Dodatkowe punkty za 2-letnie doświadczenie w zawodzie priorytetowym 12
Oferta pracy
Kandydat jest zatrudniony u pracodawcy wystawiającego ofertę w momencie składania wniosku 10
Propozycja pracy w zawodzie priorytetowym 15
Oferta zatrudnienia na poziomie zawodowym 0, A lub B według klasyfikacji NOC. 8
Proponowana płaca to ponad 17 dolarów CAD za godzinę 9
Pracodawca zapewnił mentora, z którym kandydat będzie się spotykał co najmniej raz w miesiącu przez 1 rok od złożenia wniosku 10
Edukacja
Ukończony program akademicki w Timmins trwający od 2 lat 10
Stopień naukowy (magister, doktor, itp.) 3
Zaświadczenie o kwalifikacjach na stanowisko, na które kandydat otrzymał ofertę 7
Zakwaterowanie w Timmins
Kandydat mieszka w Timmins od ponad 2 lat 14
Kandydat mieszka w Timmins od 1 do 2 lat 10
Kandydat mieszka w Timmins od 6 miesięcy do 1 roku 4
Kandydat nie mieszka w Timmins, ale mieszkał tam przez ponad 1 rok w ciągu ostatnich 10 lat 8
Kandydat nie mieszka w Timmins, ale przebywał tam więcej niż 3 noce w ciągu ostatnich 10 lat (2 punkty za każdą podróż, maksymalnie 6 punktów) 6
Linki do społeczności
Bliski krewny w Timmins (rodzic, brat, siostra, dziecko) 10
Daleki krewny w Timmins (babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn lub siostra, siostrzeniec, siostrzenica) 6
Bliski przyjaciel w Timmins — po 2 punkty, maksymalnie 4 punkty 4
Doświadczenie w życiu w podobnej społeczności
Kandydat mieszkał w małej lub wiejskiej gminie (liczącej mniej niż 100 tys. mieszkańców i oddalonej od dużego miasta o ponad 100 km) — 2 punkty za każdy rok zamieszkania, maksymalnie 6 punktów 6
Kandydat mieszkał w społeczności o zimnym klimacie (średnia temperatura zimy -10℃ lub niższa) — 3 punkty za każdy rok, maksymalnie 9 punktów 9
Dodatkowe punkty za zakwaterowanie w Timmins w momencie składania wniosku 5
Community liaison Timmins (maksymalnie 15 punktów)
Kandydat był wolontariuszem w organizacji w Timmins przez ponad 3 miesiące (punkty są przyznawane dla każdej organizacji) 5
Kandydat był częścią grupy społecznej lub drużyny sportowej w Timmins przez ponad 3 miesiące (punkty są przyznawane dla każdej organizacji) 3
Punkty dla małżonka (maksymalnie 50)
Znajomość języka
CLB poziom 4 6
CLB poziom 5 7
CLB poziom 6 8
Znajomość drugiego języka na poziomie CLB 4 lub wyższym 4
Doświadczenie zawodowe
2 lata 1
3 lata 2
4 lata 3
Co najmniej 1 rok doświadczenia w zawodzie priorytetowym 5
Zatrudnienie
Małżonek pracuje w Timmins 4
Małżonek pracuje w Timmins w zawodzie priorytetowym 5
Małżonek ma prawo do pracy w Kanadzie, ale nie jest obecnie zatrudniony 4
Zakwaterowanie w Timmins
Małżonek mieszka w Timmins od ponad 1 roku 5
Małżonek mieszka w Timmins od 6 miesięcy do 1 roku 3
Linki do społeczności
Bliski krewny w Timmins 4
Daleki krewny w Timmins 3
Bliski przyjaciel w Timmins — po 1 punkcie, maksymalnie 2 punkty 2
Doświadczenie życia w podobnej społeczności (maksymalnie 4 punkty)
Małżonek mieszkał w małej lub wiejskiej gminie — 1 punkt za każdy rok, maksymalnie 2 punkty 2
Współmałżonek mieszkał w gminie o zimnym klimacie przez 1 rok — 2 punkty za każdy rok, maksymalnie 4 punkty 4
Dodatkowe punkty za zakwaterowanie w Timmins w momencie składania wniosku 2
Community liaison Timmins (maksymalnie 3 punkty)
Małżonek jest wolontariuszem w Timmins od ponad 3 miesięcy (punkty przyznawane są dla każdej organizacji) 2
Małżonek był częścią istniejącej grupy społecznej lub drużyny sportowej w Timmins przez ponad 3 miesiące (punkty są przyznawane dla każdej organizacji) 1

Zawody priorytetowe i wykluczone w Timmins

Timmins w pierwszej kolejności zaprasza kandydatów, którzy otrzymali ofertę pracy w jednym z zawodów, na które jest zapotrzebowanie. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru lub niewybrania wnioskodawców, których zawody nie są wymienione, i wyśle nie więcej niż 20 takich zaproszeń rocznie.

Na liście zawodów priorytetowych znalazły się:

 • pracowników służby zdrowia;
 • Pracownicy IT;
 • mechanicy;
 • stolarze;
 • budowniczowie;
 • hydraulika;
 • kierowcy ciężarówek;
 • górników;
 • operatorzy maszyn;
 • audytorzy i księgowi;
 • kierowników służb administracyjnych;
 • menedżerów w sektorze gastronomicznym.

Pełna lista zawodów znajduje się na stronie oficjalnej stronie gminy Timmins.

Przedstawiciele niektórych zawodów nie mogą imigrować do wspólnoty. Podania takich kandydatów mogą być rozpatrywane w drodze wyjątku, jeśli pracodawca zaoferował im wynagrodzenie wyższe niż 16,50 CAD za godzinę:

Ograniczony jest również nabór do obu zawodów — komisja może zaprosić maksymalnie pięciu kandydatów w ciągu roku:

Jak się ubiegać

Po pierwsze, kandydaci muszą znaleźć pracę w Timmins w jednym z sektorów lub zawodów, na które jest zapotrzebowanie. Możesz wejść na oficjalny portal poszukiwania pracy w Timmins, aby znaleźć oferty pracy odpowiadające Twoim umiejętnościom, doświadczeniu i wykształceniu.

Następnie trzeba wypełnić formularze i zebrać listę dokumentów wymienionych na oficjalnej stronie internetowej miasta Timmins. Tam też znajdziecie maila, na którego należy wysłać formularz zgłoszeniowy.

Źródło
 • #imigracja do Kanady
 • #łatwy sposób na imigrację do Kanady
 • #imigracja do wiejskiej Kanady
 • #pilot imigracyjny dla wsi i północy
 • #pilot imigracyjny dla Kanady
 • #imigracja do małych miast w Kanadzie
 • #praca na wsi w Kanadzie
 • #pilot imigracyjny dla społeczności wiejskich i północnych
 • #niewykwalifikowana imigracja do Kanady
 • #imigracja do Kanady dla pracowników
 • #emigracja do Kanady dla pracowników
 • #imigracja do Kanady bez wyższego wykształcenia
 • #emigracja do Kanady bez wyższego wykształcenia
 • #emigracja do Kanady z zawodem