Ogólne informacje o systemie imigracyjnym Express Entry w Kanadzie

Ogólne informacje o systemie imigracyjnym Express Entry w Kanadzie

Chcesz się przeprowadzić do Kanady? Najprawdopodobniej będziesz musiał zarejestrować się w serwisie Express Entry.

Express Entry to system wyboru wykwalifikowanych imigrantów na stałych mieszkańców w oparciu o ich zdolność do osiedlenia się w Kanadzie i uczestniczenia w gospodarce kraju.

Potencjalni kandydaci zgłaszają się online w systemie Express Entry, w którym dokumentują swoje predyspozycje (język, wykształcenie, specjalizacja i tak dalej). Po uzupełnieniu profilu kandydat wchodzi do ogólnego systemu wyboru uczestników. Zwycięzców wyłania się na podstawie uzyskanego wyniku.

Jak działa Express Entry

Aby zarejestrować się w systemie oceny Express Entry, musisz zakwalifikować się do jednego z trzech federalnych programów imigracyjnych Kanady:

Pierwszym krokiem jest wypełnienie przez potencjalnych kandydatów profilu internetowego Express Entry. Na podstawie informacji z profilu, System Kompleksowego Rankingu (CRS) ocenia:

 • umiejętności i doświadczenie;
 • umiejętność posługiwania się językiem;
 • wykształcenie;
 • inne czynniki.

Kandydaci z najwyższą punktacją trafiają następnie do ogólnego systemu selekcji (pool).

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 1200; minimalny wynik zdawania różni się w zależności od naboru, średnio wynosi 450-470.

Ocena kandydatów

System Kompleksowego Rankingu ocenia

 • czynniki kapitału ludzkiego, w tym czynniki związane z małżonkiem — maksymalnie 500 punktów;
 • wiązki czynników — maksymalnie 100 punktów;
 • czynniki dodatkowe — maksymalnie 600 punktów.

Możesz przestudiować tabelę ocen na oficjalnej stronie lub obejrzeć nasze wideo:

Kapitał ludzki i czynniki współzależne

Za czynniki związane z kapitałem ludzkim przyznawana jest różna liczba punktów w zależności od tego, czy wniosek składa jeden wnioskodawca, czy rodzina. W drugim przypadku ocenie podlega wnioskodawca główny i jego małżonek.

Maksymalne wyniki dla czynników kapitału ludzkiego przedstawiają się następująco:

 • wiek — 110 punktów dla kandydatów samotnych, 100 dla kandydata z małżonkiem;
 • wykształcenie — 150 punktów dla kandydatów samotnych, 140 punktów dla kandydata z małżonkiem;
 • znajomość języków urzędowych — 160 punktów dla kandydatów samotnych, 150 punktów dla kandydata z małżonkiem;
 • doświadczenie zawodowe w Kanadzie — 80 punktów dla kandydatów samotnych, 70 dla kandydata z małżonkiem.

Osobno ocenia się małżonka głównego kandydata według następujących czynników (wskazana maksymalna liczba punktów):

 • wykształcenie — 10 pkt;
 • znajomość języków obcych — 20 pkt;
 • doświadczenie zawodowe w Kanadzie — 10 pkt.

Powiązania czynników

Za wiązki kryteriów można otrzymać do 100 dodatkowych punktów. Istnieje kilka rodzajów pakietów:

 • umiejętności językowe i wykształcenie;
 • doświadczenie zawodowe w Kanadzie i wykształcenie;
 • doświadczenie w pracy w innym kraju i znajomość języka;
 • doświadczenie zawodowe w innym kraju oraz doświadczenie zawodowe w Kanadzie.

Czynniki dodatkowe

Dodatkowe punkty można otrzymać za krewnych mieszkających w Kanadzie, umiejętności dwujęzyczne (angielski i francuski), ukończoną edukację w Kanadzie, wysoko wykwalifikowany zawód oraz nominację z prowincji.

Maksymalną liczbę punktów (600) otrzymują kandydaci z nominacją. Nominację prowincjonalną otrzymują osoby, które złożyły wniosek w ramach jednego z prowincjonalnych programów imigracyjnych i otrzymały zaproszenie.

Historia wyboru Express Entry

Co dwa tygodnie kilka tysięcy szczęśliwych wnioskodawców z Express Entry otrzymuje zaproszenia do ubiegania się o stały pobyt w Kanadzie. Historię wyboru Express Entry, w tym wymaganą liczbę punktów, można sprawdzić na naszej stronie internetowej.

 • #Express Entry
 • #Express Entry
 • #Federal Skilled Worker
 • #Federal Skilled Trades
 • #Canadian Experience Class
 • #imigracja do Kanady
 • #emigracja do Kanady
 • #Comprehensive Ranking System
 • #CRS
 • #Comprehensive Scorecard
 • #szanse na imigrację do Kanady
 • #jak przeprowadzić się do Kanady