Oceń szanse

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Ta strona opisuje zasady i warunki korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Immigrant.Today.

Ta strona opisuje zasady i warunki korzystania z serwisu Immigrant.Today.

Projekt Immigrant.Today ("Strona", "My", "Administracja") obejmuje:

Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu (zwane dalej "Warunkami") regulują stosunki pomiędzy korzystaniem z Projektu Immigrant.Today a Użytkownikiem Serwisu (zwanym dalej "Użytkownikiem"). Użytkownikiem jest osoba zarejestrowana w Serwisie, jak również osoba, która nie przeszła procedury rejestracyjnej, ale przynajmniej raz odwiedziła strony Serwisu.

1. warunki ogólne

1.1 Jeśli zdecydujesz się korzystać z Witryny, oprogramowania i innych plików, zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zasad i warunków określonych w niniejszych Warunkach użytkowania (zwanych dalej "Zasadami"), w tym poprzez rejestrację swojego konta (konta) na Witrynie. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Użytkownikiem a Administracją, której przedmiotem jest świadczenie usług na rzecz Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu i jego usług.

1.2 Możemy w każdej chwili zmienić zasady i warunki określone w niniejszym Regulaminie, a takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na Stronie.

1.3 Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu oznacza zgodę na przestrzeganie Regulaminu ze wszystkimi jego zmianami.

1.4 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub jego zmiany są dla Użytkownika nie do przyjęcia, może on nie rozpocząć korzystania z Witryny lub zlikwidować swoje konto w sposób określony w punkcie 4.5. Zasady.

2. Zawartość strony

2.1 Materiały publikowane na Stronie są przeznaczone do osobistego, niekomercyjnego użytku. Wszystkie materiały publikowane na Stronie, w tym, ale nie wyłącznie: wiadomości, zdjęcia, obrazy, ilustracje, klipy audio i wideo (łącznie "materiały" lub "zawartość") są chronione prawem autorskim i są własnością lub są kontrolowane przez Administrację lub stronę, która jest dostawcą zawartości. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich dodatkowych informacji o prawach autorskich, informacji lub ograniczeń zawartych na dowolnej stronie.

2.2 Zawartość Strony jest chroniona prawem autorskim na mocy kanadyjskich i międzynarodowych przepisów prawa autorskiego. Użytkownik nie może modyfikować, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, reprodukować (z wyjątkiem postanowień punktu 2.3 niniejszych Warunków), tworzyć nowych dzieł, rozpowszechniać, wykonywać ani w żaden sposób wykorzystywać zawartości Strony (w tym oprogramowania) w całości ani w części.

2.3 Użytkownik może pobierać lub kopiować zawartość Strony, inne komponenty i elementy wyświetlane na Stronie wyłącznie do użytku osobistego, z zastrzeżeniem wszelkich praw autorskich i innych informacji w nich zawartych. Kopiowanie lub przechowywanie jakiejkolwiek zawartości dla celów innych niż użytek osobisty jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Administracji.

2.4 Publikacje internetowe i aplikacje mobilne mogą nieodpłatnie wykorzystywać informacje zamieszczone na Stronie, pod warunkiem, że otwarte hiperłącze i wzmianka o oryginalnym źródle znajdzie się nie niżej niż w pierwszym akapicie.

3. zrzeczenie się odpowiedzialności

3.1 Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić jakość informacji dostępnych na Stronie. Informacje zawarte w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i w żaden sposób nie oceniają prawa danej osoby do imigracji do jakiegokolwiek kraju.

3.2 Informacje zawarte na niniejszej Stronie nie powinny być interpretowane jako usługi prawne lub porady prawne. Użytkownicy powinni skontaktować się z wykwalifikowanym prawnikiem imigracyjnym lub licencjonowanym konsultantem imigracyjnym i uzyskać odpowiednią poradę zawodową dostosowaną do ich konkretnej sytuacji przed podjęciem jakichkolwiek działań lub decyzji w oparciu o materiały zamieszczone na Stronie.

3.3 Materiały zawarte na Stronie mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Możemy dokonywać zmian w materiałach zawartych na Stronie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

3.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z informacji zawartych na Stronie oraz nie możemy zagwarantować i nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za dokładność lub kompletność informacji.

3.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronach internetowych osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Strony, w tym między innymi za opinie lub oświadczenia wyrażone na stronach internetowych osób trzecich lub w ich treści.

4. Rejestracja i bezpieczeństwo

4.1 W ramach procesu rejestracji lub zakładania konta Użytkownik tworzy dane uwierzytelniające do logowania, wybierając hasło i podając adres e-mail.

4.2 Każda rejestracja jest ważna dla jednego użytkownika. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych logowania, aby żadna inna osoba nie miała dostępu do jego konta. Możemy anulować lub zawiesić dostęp użytkownika do Strony, jeśli udostępni on swoje dane uwierzytelniające do logowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Niezastosowanie się do powyższego jest uznawane za naruszenie Regulaminu, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta.

4.3 Zapraszamy do udziału w Serwisie osoby w każdym wieku, jednak w celu ochrony dzieci, osoby poniżej pełnoletności nie mogą rejestrować się w Serwisie.

4.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie lub aktywność na swoim koncie na Stronie, w tym wykorzystanie konta przez osoby trzecie za zgodą Użytkownika.

4.5 Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować swoje konto, kontaktując się z mail@immigrant.today.

5. Inne warunki

5.1 Administracja zastrzega sobie prawo do:

5.1.1. modyfikować Witrynę według własnego uznania;

5.1.2. edytowania lub usuwania materiałów publikowanych na Stronie;

5.1.3. świadczyć odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników (zwane dalej "Usługami");

5.1.4. zmiany kosztów i rodzajów Usług, ich warunków;

5.1.5. jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie;

5.1.6. przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

5.2 Administracja jest zawsze gotowa rozważyć sugestie i życzenia użytkowników i osób trzecich dotyczące portalu.

5.3 Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za informacje, które zamieszcza w Serwisie.

6. Prawo właściwe

6.1 Wszelkie roszczenia związane z Witryną podlegają prawu kraju, w którym znajduje się właściciel Witryny, bez względu na normy kolizyjne.

  • #Warunki użytkowania
  • #warunki użytkowania
  • #zasady i warunki
  • #kopiowanie materiałów
  • #prawo autorskie