Świetna alternatywa dla programu Work and Travel w Kanadzie

Świetna alternatywa dla programu Work and Travel w Kanadzie

Program International Experience Canada daje cudzoziemcom w wieku od 18 do 35 lat szansę na pracę w Kanadzie przez okres do 2 lat.

International Experience Canada (IEC) jest przeznaczony dla obcokrajowców z 36 krajów w wieku od 18 do 35 lat, którzy chcą tymczasowo mieszkać i pracować w Kanadzie.

International Experience Canada wybiera kandydatów w trzech kategoriach:

1. Working Holiday.

W ramach tej kategorii wydawane są otwarte pozwolenia na pracę, które są ważne od 1 do 24 miesięcy (w zależności od kraju obywatelstwa kandydata). Z otwartym pozwoleniem na pracę, cudzoziemcy mogą pracować w całej Kanadzie dla większości kanadyjskich pracodawców. Do złożenia wniosku nie jest wymagana oferta zatrudnienia w Kanadzie.

2. Young Professionals.

W ramach tej kategorii, zezwolenia na pracę u danego pracodawcy pozwalają na pracę u tego samego pracodawcy w tej samej lokalizacji przez cały okres pobytu w Kanadzie.

Do złożenia wniosku wymagana jest oferta pracy od kanadyjskiego pracodawcy. Praca oferowana w Kanadzie musi być postrzegana jako przyczyniająca się do Twojego "rozwoju zawodowego".

Proponowana praca musi być w zawodzie na poziomie umiejętności 0, A lub B według klasyfikacji NOC. Praca na poziomie C może być dozwolona, jeśli przedstawisz dowód posiadania wyższego wykształcenia podczas ubiegania się o pozwolenie na pracę. Twój dyplom musi być przetłumaczony na język angielski lub francuski.

3. International Co-op Internship.

W ramach tej kategorii wydawane są zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy w tej samej lokalizacji na czas pobytu w Kanadzie.

Kandydaci w tej kategorii muszą być zapisani na uczelnię w swoim kraju, mieć ofertę pracy lub stażu w kanadyjskiej firmie.

Praca lub staż w Kanadzie musi być warunkiem ukończenia studiów w kraju pochodzenia wnioskodawcy, a więc staż musi być bezpośrednio związany z kierunkiem studiów wnioskodawcy.

Złożenie wniosku

Koszt udziału w IEC: od 161 CAD.

Czas przetwarzania: 7 tygodni.

Aby się zgłosić, kandydaci mają dwie możliwości:

Jeśli nie jesteś pewien, czy się kwalifikujesz lub nie masz konta, zrób ankietę.

Jeśli kwalifikujesz się do programu International Experience Canada, po wypełnieniu kwestionariusza zostaniesz poproszony o założenie konta. Utwórz go, wypełnij wymagane formularze i zamieść.

Po opublikowaniu, profil wpada do puli jednej z powyższych kategorii. Kategoria zależy od kraju obywatelstwa kandydata i kategorii zezwoleń na pracę dostępnych dla tego kraju.

Na przykład obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o wszystkie trzy kategorie (Working Holiday, Young Professionals, International Co-op Internship), a obywatele Japonii o kategorię Working Holiday.

Obywatele krajów, które nie znajdują się na liście krajów, których obywatele mogą bezpośrednio ubiegać się o International Experience Canada, mogą skorzystać ze wsparcia konkretnych organizacji, aby wziąć udział w programie wymiany młodzieży. Do tych organizacji należą AIESEC Canada, GO International i inne.

Rosja, Kazachstan i Białoruś nie znajdują się na liście krajów, których obywatele mogą składać wnioski bezpośrednio do International Experience Canada. Nie mogą też korzystać ze wsparcia konkretnych organizacji.

Opublikowanie swojego profilu nie oznacza, że złożyłeś wniosek o pozwolenie na pracę. Teraz musisz czekać na zaproszenie z Kanady, aby złożyć wniosek o pozwolenie na pracę.

Jeśli otrzymasz zaproszenie do złożenia aplikacji, zostaniesz o tym poinformowany w swoim profilu. Wiadomość będzie zawierała Twoją kategorię i instrukcje, jak postępować.

Będziesz miał 10 dni na podjęcie decyzji, czy przyjmujesz zaproszenie. Jeśli przyjmiesz zaproszenie, będziesz miał tylko 20 dni na wypełnienie formularzy, przesłanie dokumentów uzupełniających i złożenie wniosku o pozwolenie na pracę. Zaleca się wcześniejsze przygotowanie wszystkich dokumentów!

Jakie dokumenty będą potrzebne:

 • dowód wsparcia finansowego;
 • dowód przejścia badań lekarskich;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • CV;
 • paszport;
 • zdjęcie cyfrowe;
 • informacje o składzie rodziny.

Mogą być również potrzebne inne dokumenty. Po zaakceptowaniu zaproszenia do złożenia wniosku otrzymasz spersonalizowaną listę wymaganych dokumentów.

W swoim profilu będziesz musiał uiszczać opłaty kartą bankową.

W celu odbycia podróży do Kanady konieczne będzie również złożenie informacji biometrycznych, jeśli wcześniej ich nie składaliście. Za biometrię pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 85 dolarów.

Jak zostać w Kanadzie na programie

Po zdobyciu 1 roku doświadczenia zawodowego w Kanadzie uczestnik wymiany młodzieżowej kwalifikuje się do imigracji w ramach programu Canadian Experience Class (CEC).

Uczestnicy programu wymiany młodzieży mogą być również uprawnieni do imigracji w ramach programów federalnych Federal Skilled Worker Class lub Federal Skilled Trades Class.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach programu wymiany młodzieżowej może pomóc zwiększyć szanse kandydata na otrzymanie zaproszenia na Express Entry, ponieważ kanadyjskie doświadczenie zawodowe może uzyskać wysokie punkty w profilu Express Entry.

Więcej informacji o International Experience Canada można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej rządu Kanady.

Źródło
 • #imigracja do Kanady
 • #praca w Kanadzie
 • #programy wymiany dla młodzieży w Kanadzie
 • #programy wymiany dla studentów w Kanadzie
 • #International Experience Canada
 • #programy dla ukraińskich studentów w Kanadzie
 • #programy dla Ukraińców w Kanadzie