Oceń szanse

Kanada dodała więcej miejsc pracy niż oczekiwano w sierpniu

Kanada dodała więcej miejsc pracy niż oczekiwano w sierpniu

Wzrost płac przyspieszył, podczas gdy bezrobocie pozostało na niezmienionym poziomie.

W Kanadzie w sierpniu przybyło prawie 3 razy więcej nowych miejsc pracy niż oczekiwano, a wzrost płac przyspieszył. Dane te zostały opublikowane w piątek przez Statistics Canada (StatCan). Takie dane wskazują na prężną gospodarkę pomimo wysokich stop procentowych, inflacji powyżej celu i nieznacznie słabnącego dolara kanadyjskiego.

StatCan przewidywał, że w ostatnim miesiącu lata powinno przybyć 15 000 nowych miejsc pracy. Zamiast tego w sierpniu utworzono 39 900 miejsc pracy. Liczba miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin wzrosła o 32 200, a w niepełnym wymiarze godzin o 7 800.

W sektorze dóbr zatrudnienie spadło w sierpniu o 2 500 miejsc pracy, głównie w przemyśle wytwórczym. W sektorze usług zatrudnienie wzrosło natomiast o 43 400 miejsc pracy, głównie w usługach profesjonalnych, naukowych i technicznych.

Derek Holt, wiceprezes ds. ekonomii rynków kapitałowych w Scotiabank, również odnotował wzrost liczby osób samozatrudnionych o 49 500.

Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5,5%.

Rynek pracy pozostaje odporny pomimo wyzwań stojących przed krajową gospodarką. W 2023 r. miesięczny wzrost zatrudnienia wyniesie średnio 25 000 osób.

Średnia płaca godzinowa pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, którą Bank Centralny Kanady monitoruje szczególnie uważnie, wzrosła o 5,2% od sierpnia 2022 roku. W lipcu wzrost rok do roku wyniósł 5%.

Bank Kanady wielokrotnie wyrażał obawy, że nie będzie łatwo zarządzać inflacją, jeśli płace będą nadal rosły w tempie 4-5% rocznie. Rynki wyceniają 44% szans na podwyżkę kluczowych stóp procentowych przed końcem roku. Kolejna decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie podjęta 25 października.

Źródło
  • #Kanada
  • #rynek pracy w Kanadzie
  • #StatCan
  • #statystyki w Kanadzie
  • #praca w Kanadzie
  • #płace w Kanadzie
  • #stopa płac w Kanadzie
  • #bezrobocie w Kanadzie
  • #Bank Kanady