Oceń szanse

Kanada potrzebuje więcej wykwalifikowanych pracowników

Kanada potrzebuje więcej wykwalifikowanych pracowników

W całym kraju odbędą się wydarzenia motywujące ludzi do spróbowania swoich sił w zawodzie wykwalifikowanego handlowca.

Kanada potrzebuje więcej wykwalifikowanych pracowników. Zmiany demograficzne i rosnąca liczba emerytów napędzają popyt i stwarzają potrzebę rekrutacji i szkolenia tysięcy Kanadyjczyków w wykwalifikowanych zawodach, które mogą być obiecującą i satysfakcjonującą karierą.

Na przykład w Ontario branża budowlana jest drugą najszybciej rozwijającą się branżą w prowincji. W latach 2019-2022 odnotowano wzrost o 9,2%. Branża ta odpowiada za znaczną część miejsc pracy w kraju. W Ottawie istnieje jednak kilka zawodów, których posiadacze mają dobre perspektywy zatrudnienia w ciągu najbliższego roku lub dwóch. Należą do nich: