W Kanadzie brakuje personelu medycznego

W Kanadzie brakuje personelu medycznego

Oddziały ratunkowe są zamykane z powodu braków kadrowych.

Przedłużająca się pandemia zebrała duże żniwo w opiece zdrowotnej w Kanadzie. Personel medyczny, borykający się z bardzo trudnymi warunkami pracy, niskim wynagrodzeniem w stosunku do nakładu pracy i wypaleniem zawodowym, odchodzi masowo. Doprowadziło to do braku lekarzy i pracowników służby zdrowia w kraju.

W czerwcu tego roku Statistics Canada poinformowała o rekordowej liczbie 136 800 wakatów w sektorze zdrowia w pierwszym kwartale 2022 roku. To prawie dwa razy więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Badanie przeprowadzone w tym roku przez Public Employees Union of Canada wykazało, że 87% z 2600 zarejestrowanych pielęgniarek w szpitalach rozważało odejście na emeryturę.

Wiele szpitali i oddziałów ratunkowych w kanadyjskich prowincjach zamyka się lub skraca godziny otwarcia z powodu braków kadrowych. Pacjenci cierpią, ponieważ muszą długo czekać na pomoc medyczną lub na przyjazd karetki.

W marcu 2022 roku World Education Services przedstawił raport informujący, że obcokrajowcy odgrywają ważną rolę w obsadzaniu miejsc pracy w służbie zdrowia w Kanadzie. Zwrócono uwagę, że imigranci i uchodźcy stanowią dużą część praktykujących pracowników medycznych. Ponadto przewiduje się, że ostatnia negatywna sytuacja w tej dziedzinie również zostanie skorygowana przez pracowników zagranicznych.

W raporcie WES przedstawił szereg zaleceń dla agencji rządowych zajmujących się imigracją. Powinny one przyczynić się do ustanowienia napływu wysoko wykwalifikowanych specjalistów medycznych z zagranicy i rozwiązania tej sytuacji.

Jeśli jesteś zainteresowany imigracją i pracą w Kanadzie, możesz zarezerwować termin konsultacji z naszym specjalistą.

Źródło
  • #Medycyna w Kanadzie
  • #medycyna w Kanadzie
  • #lekarze w Kanadzie
  • #opieka zdrowotna w Kanadzie
  • #opieka ratownicza w Kanadzie
  • #praca w Kanadzie
  • #imigracja do Kanady