Kolumbia Brytyjska zorganizowała loterię w kilku kategoriach

Kolumbia Brytyjska zorganizowała loterię w kilku kategoriach

Ponad 180 osób zostało zaproszonych do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały.

W dniu 3 maja Kolumbia Brytyjska wysłała 183 zaproszenia w ramach prowincjonalnego programu imigracyjnego. Prowincja przeprowadziła w tym samym czasie dwie selekcje: ogólną i ukierunkowaną na zawody, na które istnieje zapotrzebowanie.

W ramach losowania ogólnego rozesłano 141 zaproszeń. Tym razem w ramach selekcji ogólnej wybrano zarówno przedstawicieli wszystkich zawodów, jak i techników. Punkty zaliczeniowe zostały podzielone w następujący sposób:

Strumień Wynik pozytywny
Wykwalifikowani specjaliści 109
Kwalifikowani specjaliści zarejestrowani w Express Entry 123
Międzynarodowi absolwenci kanadyjskich uniwersytetów 97
zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni zarejestrowani w Express Entry 107
Specjaliści niższego i średniego szczebla 77

Kolejne 42 osoby zostały wybrane w ramach selekcji docelowej. Zdający uzyskali następujące oceny:

Strumienie Liczba zaproszeń Wynik pozytywny Zawody
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, w tym absolwenci o profilu Express Entry 28 65 Nauczyciele i asystenci edukacji wczesnoszkolnej
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, w tym absolwenci o profilu w Express Entry, specjaliści o niskich i średnich kwalifikacjach 9 65 Pracownicy służby zdrowia
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, w tym absolwenci o profilu Express Entry 5 65 technicy weterynarii, technicy weterynarii

Zwróć uwagę na historię zdanych egzaminów i liczbę zaproszeń, aby zwiększyć swoje szanse na imigrację do Kolumbii Brytyjskiej.


Хотите иммигрировать в Канаду, но не знаете с чего начать?

👉Пройдите бесплатную оценку шансов с помощью искусственного интеллекта, который проанализирует все доступные способы и скажет стоит ли вам тратить время.

Źródło
 • #Kolumbia Brytyjska
 • #życie w Kolumbii Brytyjskiej
 • #gospodarka Kolumbii Brytyjskiej
 • #imigracja do Kolumbii Brytyjskiej
 • #wiza pracownicza do Kolumbii Brytyjskiej
 • #praca w Kanadzie
 • #praca w Kolumbii Brytyjskiej
 • #imigracja do prowincji w Kanadzie
 • #programy imigracyjne prowincji
 • #praca w służbie zdrowia w Kanadzie
 • #imigracja do Kolumbii Brytyjskiej
 • #emigracja do Kolumbii Brytyjskiej