Imigracja do Kolumbii Brytyjskiej dla wykwalifikowanych pracowników

Imigracja do Kolumbii Brytyjskiej dla wykwalifikowanych pracowników

Specjaliści, którzy mają ofertę pracy w Kolumbii Brytyjskiej mogą imigrować do Kanady w ramach prowincyjnego programu Skilled Worker.

Strumień Skilled Worker w B.C. pomaga ludziom w zarządzaniu, technice, rzemiośle i innych zawodach uzyskać stały pobyt.

Kwalifikowalność

Istnieją dwie opcje uczestnictwa w strumieniu Skilled Worker:

 • dla kandydatów, którzy spełniają wymagania jednego z programów federalnych i posiadają Express Entry profil;
 • dla kandydatów bez Express Entry profilu.

Aby ubiegać się o strumień należy spełnić następujące kryteria:

 • otrzymać ofertę pracy* od pracodawcy z B.C. w kategorii TEER 0, 1, 2 lub 3 zawodów wykwalifikowanych według Krajowej Klasyfikacji Zawodowej (NOC);
 • mieć co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy w zawodzie wymagającym kwalifikacji;
 • mieć wystarczająco dużo pieniędzy na utrzymanie siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (patrz poniżej);
 • dla zawodów TEER 2 i 3: należy dostarczyć wyniki testów językowych z wynikiem minimum CLB 4.

*Profesorowie i wykładowcy uniwersyteccy mogą otrzymać umowę o pracę ograniczoną w czasie.

Osoby korzystające z opcji Express Entry muszą spełniać minimalne wymagania jednego z trzech programów federalnych:

Ocena kandydata

B.C. używa systemu punktowego do wyboru kandydatów. Można zdobyć do 200 punktów. Najbardziej utytułowani kandydaci otrzymują zaproszenia. B.C. przyznaje punkty za następujące czynniki:

1. Czynniki ekonomiczne:

 • stawka godzinowa oferty pracy — maksymalnie 55 punktów;
 • lokalizacja pracodawcy w Kolumbii Brytyjskiej — maksymalnie 25 punktów.

2. Czynniki kapitału ludzkiego:

 • bezpośrednio związane doświadczenie zawodowe — maksymalnie 40 punktów;
 • najwyższy poziom wykształcenia — maksymalnie 40 punktów;
 • znajomość języka angielskiego lub francuskiego — maksymalnie 40 punktów.

Kandydaci, którzy mają profil w Express Entry są najpierw oceniani pod kątem kryteriów Express Entry, a następnie pod kątem kryteriów B.C.

Wymagania dotyczące pieniędzy

Wnioskodawcy muszą wykazać, że mają środki na utrzymanie siebie i swojej rodziny po imigracji. Kwota zależy od miejsca, w którym wnioskodawca zamierza zamieszkać. Kwoty podane są w dolarach kanadyjskich.

Liczba członków rodziny Obszar Wielkiego Vancouver Pozostała część woj.
1 $26,620 $22,186
2 $33,141 $27,619
3 $40,743 $33,954
4 $49,467 $41,226
5 $56,105 $46,757
6 $63,276 $52,735
7 lub więcej $70,449 $58,713

Jak się ubiegać

Aby ubiegać się o strumień Skilled Worker, kandydaci muszą stworzyć profil na stronie internetowej prowincji B.C., wypełnić swoje informacje i dołączyć dokumenty. Jeśli wybrałeś opcję Express Entry, musisz najpierw stworzyć profil w systemie Express Entry.

***

Aby dowiedzieć się o innych strumieniach programu prowincji BC, zobacz "Imigracja do Kolumbii Brytyjskiej — program prowincji Kanady (BC PNP)".

Źródło
 • #British Columbia Immigrant Nominee Program
 • #British Columbia Immigrant Nominee Program
 • #BCINP
 • #BC Provincial Nominee Program
 • #Skilled Worker
 • #wykwalifikowany pracownik
 • #praca w Kanadzie