Kolumbia Brytyjska przeprowadziła dwie loterie imigracyjne jednocześnie

Kolumbia Brytyjska przeprowadziła dwie loterie imigracyjne jednocześnie

Prawie 150 osób zostało zaproszonych do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały.

19 kwietnia w prowincji Kolumbia Brytyjska odbyły się dwa losowania imigrantów w ramach programu prowincjonalnego. Jedno z losowań miało charakter ogólny, a drugie było skierowane do specjalistów w określonych zawodach. Zaproszenia otrzymało w sumie 179 osób.

W ogólnym losowaniu wzięło udział 147 osób. Punkty zaliczeniowe zostały rozmieszczone w następujący sposób:

Strumień Wynik pozytywny
Wykwalifikowani specjaliści 110
Kwalifikowani specjaliści zarejestrowani w Express Entry 125
Międzynarodowi absolwenci kanadyjskich uniwersytetów 98
zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni zarejestrowani w Express Entry 109
Specjaliści niższego i średniego szczebla 77

Kolejne 32 osoby otrzymały zaproszenia w ramach selekcji docelowej. Wyniki punktowe i liczba zaproszeń rozkładają się następująco:

Strumienie Liczba zaproszeń Wynik pozytywny Zawody
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, w tym absolwenci o profilu Express Entry 20 70 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i asystenci
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, w tym absolwenci o profilu w Express Entry, specjaliści o niskich i średnich kwalifikacjach 7 70 Pracownicy służby zdrowia
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, w tym absolwenci o profilu Express Entry Mniej niż 5 70 technicy weterynarii, technicy weterynarii

Zwróć uwagę na historię zdanych egzaminów i liczbę zaproszeń, aby zwiększyć swoje szanse na imigrację do Kolumbii Brytyjskiej.

Źródło
 • #Kolumbia Brytyjska
 • #życie w Kolumbii Brytyjskiej
 • #gospodarka Kolumbii Brytyjskiej
 • #imigracja do Kolumbii Brytyjskiej
 • #wiza pracownicza do Kolumbii Brytyjskiej
 • #praca w Kanadzie
 • #praca w Kolumbii Brytyjskiej
 • #imigracja do prowincji w Kanadzie
 • #programy imigracyjne prowincji
 • #praca w służbie zdrowia w Kanadzie
 • #imigracja do Kolumbii Brytyjskiej
 • #emigracja do Kolumbii Brytyjskiej