Kolumbia Brytyjska dokonała nowego wyboru w kilku kategoriach

Kolumbia Brytyjska dokonała nowego wyboru w kilku kategoriach

Obniżono oceny zaliczające dla wszystkich strumieni.

Dnia 5 kwietnia Kolumbia Brytyjska przeprowadziła dwa losowania imigrantów w ramach programu prowincjonalnego. Jedno z losowań miało charakter ogólny, a drugie było ukierunkowane na zawody, na które jest zapotrzebowanie w prowincji.

Do losowania ogólnego zaproszeni zostali kandydaci bez względu na zawód, a także technicy. W sumie prowincja wydała 131 zaproszeń do pięciu strumieni imigracyjnych. Punkty zaliczeniowe zostały podzielone w następujący sposób:

Strumień Wynik pozytywny
Kwalifikowani specjaliści 110
Kwalifikowani specjaliści zarejestrowani w Express Entry 128
Międzynarodowi absolwenci kanadyjskich uniwersytetów 98
Międzynarodowi absolwenci kanadyjskich uniwersytetów zarejestrowani w Express Entry 109
Specjaliści niższego i średniego szczebla 77

Do udziału w projekcie wybrano specjalistów, na których jest zapotrzebowanie na rynku pracy:

Strumienie Liczba zaproszeń Wynik pozytywny Zawody
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni 43 70 Nauczyciele i asystenci edukacji wczesnoszkolnej
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, specjaliści niższego i średniego szczebla 14 70 Pracownicy służby zdrowia
Specjaliści niższego i średniego szczebla Mniej niż 5 70 Sanitariusze i asystenci pielęgniarzy
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni Mniej niż 5 70 Weterynarii, technicy weterynarii

Zaproszenia otrzymało łącznie 198 osób.

Poprzednia selekcja docelowa BC odbyła się 29 marca, a selekcja ogólna 22 marca. W nowym losowaniu obniżyły się oceny zdawalności we wszystkich kategoriach.

Zwracaj uwagę na historię wyników zdawalności i liczbę zaproszeń, aby zwiększyć swoje szanse na imigrację do Kolumbii Brytyjskiej.

Źródło
 • #imigracja do Kolumbii Brytyjskiej
 • #wiza pracownicza do Kolumbii Brytyjskiej
 • #praca w Kanadzie
 • #praca w Kolumbii Brytyjskiej
 • #imigracja do Kanady
 • #prowincjonalne programy imigracyjne
 • #Kolumbia Brytyjska
 • #praca w służbie zdrowia w Kanadzie
 • #selekcje imigracyjne w Kanadzie
 • #emigracja do Kolumbii Brytyjskiej
 • #BC Tech imigracja
 • #BC PNP imigracja