Program pobytu czasowego w Kanadzie dla obywateli Ukrainy

Program pobytu czasowego w Kanadzie dla obywateli Ukrainy

W dniu 17 marca 2022 r. wchodzi w życie zezwolenie CUAET. Jak mogą z niego skorzystać Ukraińcy i co ich czeka w Kanadzie?

Program Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) umożliwia obywatelom Ukrainy i członkom ich najbliższej rodziny dowolnej narodowości wjazd i pobyt w Kanadzie w charakterze rezydentów tymczasowych na okres do trzech lat. Osoby mieszkające za granicą muszą złożyć wniosek online o kanadyjską wizę turystyczną na stronie internetowej Immigration Canada (IRCC) i podać informacje biometryczne (odciski palców i zdjęcie). Osoby ubiegające się o wizę mogą składać dane biometryczne w centrach wizowych w całej Europie.

Obiecuje się, że wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni. We wniosku elektronicznym można wpisać kod Ukraine2022, aby Ministerstwo Imigracji mogło nadać wnioskowi wyższy priorytet. Istnieje również specjalna linia telefoniczna dla obywateli Ukrainy — 613-321-4243.

Ministerstwo Imigracji zniosło opłaty rejestracyjne dla obywateli Ukrainy. Osoby, które utraciły swoje dokumenty, również mogą złożyć wniosek, ich sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, po czym Ministerstwo Imigracji wyda dokument podróży na jedną podróż.

Wszyscy Ukraińcy przebywający w Kanadzie na podstawie wiz turystycznych, pracowniczych i naukowych mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt w kraju przez okres trzech lat, uzyskując lub przedłużając zezwolenie na pracę lub naukę. Dotyczy to także członków ich rodzin. Opłaty za przedłużenie pozwolenia są zwolnione dla wszystkich obywateli Ukrainy i członków ich rodzin.

Ukraińcy i członkowie ich rodzin nie mogą być szczepieni przeciwko COVID-19 przy wjeździe do Kanady. Muszą oni jednak przedstawić negatywny wynik szybkiego testu na obecność antygenów (ważny przez 24 godziny) lub negatywny wynik testu molekularnego (ważny przez trzy dni), a osoby niezaszczepione muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę.

Osoby przybywające w ramach CUAET muszą również zarejestrować się w ArriveCAN w ciągu trzech dni przed wjazdem do Kanady. Aby poznać aktualne zasady wjazdu do Kanady dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych, zobacz odrębny artykuł.

Departament Imigracji zaleca złożenie wniosku o otwarte pozwolenie na pracę na okres trzech lat w tym samym czasie, co wniosek o wizę. Dzięki temu możesz szybciej znaleźć pracę w Kanadzie.

Dzieci, które uczęszczały do szkoły podstawowej lub średniej, będą mogły zarejestrować się i uczęszczać do miejscowej szkoły zaraz po przyjeździe do kraju. Każdy Ukrainiec, który chce studiować w kanadyjskim college'u lub na uniwersytecie, może ubiegać się o zezwolenie na naukę ze statusem rezydenta tymczasowego (należy jednak pamiętać, że studia dla obcokrajowców w Kanadzie są drogie).

Rząd kanadyjski wezwał pracodawców chcących zatrudnić Ukraińców do publikowania swoich ofert na specjalnym portalu. Wkrótce powinny być dostępne informacje o konkretnych środkach wsparcia ze strony władz prowincji i Kongresu Ukraińców Kanady.

Po uzyskaniu statusu rezydenta tymczasowego w Kanadzie, obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o pobyt stały w ramach jednego z istniejących programów imigracyjnych, federalnego lub prowincjonalnego. Ponadto Ministerstwo Imigracji planuje uruchomić specjalny strumień służący łączeniu rodzin w Kanadzie.

Źródło
  • #uchodźcy w Kanadzie
  • #ukraińscy uchodźcy
  • #Ukraińcy mający prawo wjazdu do Kanady
  • #Canada-Ukraine authorisation for emergency travel
  • #CUAET
  • #konflikt rosyjsko-ukraiński
  • #stosunki Kanada-Ukraina
  • #pomoc dla uchodźców z Ukrainy