Warunki imigracji w prowincji Quebec zmieniły się

Warunki imigracji w prowincji Quebec zmieniły się

Quebec wprowadził nowy system punktowy do klasyfikacji profili kandydatów w ramach systemu Arrima.

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Imigracji, Francyzacji i Integracji kanadyjskiej prowincji Quebec (MIFI) ogłosiło zmiany w puli ekspresowej Arrima — teraz łatwiej będzie się osiedlić poza Montrealem. Zmiany te zostały wprowadzone w celu dalszego wspierania gospodarczej i społecznej żywotności wszystkich regionów Quebecu.

Kandydaci do imigracji, którzy zgłoszą swój profil do Arrimy, mogą otrzymać do 1320 punktów, w tym 580 punktów za czynniki związane z kapitałem ludzkim i 740 punktów za czynniki związane z potrzebami rynku pracy Quebecu.

1. Kryteria kapitału ludzkiego obejmują: biegłą znajomość języka francuskiego, dwujęzyczność, wiek, doświadczenie zawodowe i poziom wykształcenia.

2. Czynniki rynku pracy obejmują: doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym występują niedobory, studia lub pracę w Quebecu, doświadczenie zawodowe w pozostałej części Kanady i możliwości zatrudnienia, zatrudnienie w obszarze Wielkiego Montrealu i poza nim.

To ostatnie kryterium jest ważne, ponieważ oferty pracy spoza obszaru metropolitalnego Montrealu mogą osiągnąć wynik do 380 punktów, podczas gdy oferty w samym Montrealu mogą osiągnąć wynik 180 punktów.

Ponadto punkty mogą zostać przyznane również małżonkowi lub partnerowi cywilnemu głównego wnioskodawcy na podstawie kilku ocenianych kryteriów.

MIFI wskazało w komunikacie prasowym, że uruchomienie tego systemu punktowego "ułatwi lepsze dostosowanie imigracji do potrzeb rynku pracy Quebecu".

Ministerstwo informuje, że liczba zaproszeń do ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy stałego w systemie Arrima będzie wydawana w oparciu o nowy system rankingowy, począwszy od kandydatów najwyżej ocenionych. W przypadku gdy dwóch wnioskodawców uzyska taką samą liczbę punktów, ich wnioski zostaną sklasyfikowane według daty i godziny złożenia.

Nowy system punktowy pozwoli prowincji na wydawanie Świadectwa Selekcji Quebecu (CSQ) w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania pełnych wniosków. Osoby, które otrzymały CSQ mogą ubiegać się o stały pobyt w kanadyjskim rządzie federalnym.

Dowiedz się więcej informacji o programie imigracyjnym Quebecu.

W celu uzyskania indywidualnej konsultacji imigracyjnej dotyczącej imigracji do Kanady, skontaktuj się z naszymi licencjonowanymi konsultantami imigracyjnymi.

Źródło
  • #imigracja do Quebecu
  • #selekcje Arrima
  • #Ministerstwo Imigracji Quebecu
  • #imigracja do Kanady w 2021 roku
  • #imigracja do Montrealu
  • #życie w Quebecu
  • #życie w Kanadzie
  • #prowincja Quebec