Pilotażowy program imigracyjny dla pracowników sektora spożywczego w Quebecu

Pilotażowy program imigracyjny dla pracowników sektora spożywczego w Quebecu

Jeśli masz doświadczenie w tym sektorze, możesz imigrować w ramach pilotażowego programu imigracji stałej dla pracowników przetwórstwa spożywczego.

Prowincja Quebec przyjmuje zgłoszenia do programu pilotażowego od 24 marca 2021 r. do 1 stycznia 2026 r.

Pilotaż oferuje stały pobyt dla tymczasowych pracowników zagranicznych w zawodach o wysokim zapotrzebowaniu w sektorze przetwórstwa spożywczego w prowincji. Co roku w ramach programu pilotażowego zapraszanych będzie do 550 kandydatów, z którymi będą mogły imigrować ich rodziny.

Wymagania

 • 18 lat lub więcej;
 • zamiar zamieszkania i pracy w prowincji Quebec;
 • dyplom ukończenia programu akademickiego trwającego co najmniej 1 rok (musi odpowiadać świadectwu ukończenia szkoły średniej w Quebecu lub dyplomowi zawodowemu w Quebecu);
 • praca w Quebecu w odpowiedniej dziedzinie w pełnym wymiarze godzin;
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 3 lat;
 • 7. poziom znajomości języka francuskiego w prowincji (Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes), odpowiadający poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Akceptowane są wyniki testów językowych (TEFAQ, TCF, TCF-Québec, TEF lub TEF Canada) lub dyplomy (DELF lub DALF);
 • posiadanie środków na utrzymanie siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez co najmniej 3 miesiące po przeprowadzce do Quebecu (patrz poniżej).

Odpowiednie zawody

Kandydat do imigracji w ramach tego pilota musi posiadać jedną z odpowiednich specjalizacji:

Dostępność środków finansowych

Kandydat musi udowodnić, że posiada odpowiednią kwotę na koncie, w zależności od składu rodziny. Kwoty podane są w dolarach kanadyjskich:

1 dorosły 2 osoby dorosłe Liczba dzieci
$3 248 $4 816 0
$4 413 $5 395 1
$4 981 $5 822 2
$5 549 $6 251 3

Jak złożyć wniosek

Krok 1: Złożenie wniosku

Aby ubiegać się o udział w programie pilotażowym dla pracowników sektora spożywczego, kandydaci muszą wypełnić formularz w języku francuskim. Formularz zawiera również listę wymaganych dokumentów, które muszą być zeskanowane i zapisane w formacie PDF.

Krok 2: Załóż konto Arrima

Utwórz konto Arrima lub zaloguj się, jeśli już je posiadasz. W systemie należy podać informacje o sobie i członkach rodziny, którzy zamierzają z Tobą imigrować. Tam też prześlesz swój wypełniony formularz. Jeśli nie posiadasz obecnie kompletu dokumentów, możesz przesłać brakujące pliki w późniejszym terminie.

Przeczytaj więcej o systemie Arrima i o tym, jak kandydaci otrzymują punkty tutaj.

Krok 3: Wniesienie opłaty

Opłaty za złożenie wniosku wynoszą:

 • 822 dolarów kanadyjskich dla głównego wnioskodawcy;
 • $176 dla współmałżonka (konkubenta);
 • $176 za każde dziecko.

Po złożeniu wniosku, kandydat ma 60 dni na wniesienie opłaty. Nie można płacić w ratach. Opłata jest bezzwrotna, nawet jeśli nie otrzymałeś zaproszenia do imigracji.

Etap 4: przegląd wniosku

Poczekaj, aż Twój wniosek zostanie rozpatrzony. Jeśli brakuje jakichkolwiek dokumentów, zostaniesz o tym powiadomiony i będziesz miał 60 dni na ich przesłanie.

Etap 5: Test wartości demokratycznych

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony, zostaniesz zaproszony do wypełnienia testu wiedzy o wartościach demokratycznych Quebecu. Składają go główni wnioskodawcy i członkowie rodziny pozostający na ich utrzymaniu: małżonkowie powyżej 16 roku życia i dzieci powyżej 18 roku życia.

Jeśli pomyślnie przejdziesz wszystkie etapy procesu selekcji, otrzymasz zaświadczenie o wyborze z Quebecu oraz informacje o tym, jak dalej postępować.

Źródło
 • #Quebec
 • #Prowincja Quebec
 • #program imigracyjny do Quebecu
 • #imigracja do Kanady
 • #emigracja do Kanady
 • #emigracja do Quebecu
 • #imigracja do Prowincji Quebec
 • #praca w Kanadzie
 • #pobyt stały w Kanadzie
 • #relokacja do Kanady
 • #relokacja do Quebecu
 • #imigracja do Kanady dla pracowników