Oceń szanse

University of Windsor: najważniejsze korzyści ze studiowania na uniwersytecie w Kanadzie

University of Windsor: najważniejsze korzyści ze studiowania na uniwersytecie w Kanadzie

Międzynarodowe uznanie, atrakcyjna lokalizacja, różnorodne programy edukacyjne i ciepłe powitanie zagranicznych studentów.

University of Windsor to publiczna kanadyjska instytucja szkolnictwa wyższego, która została założona w 1857 roku jako college, ale status uniwersytetu otrzymała w 1962 roku. Obecnie instytucja ma około 18 000 studentów, z których prawie jedna czwarta to studenci zagraniczni z ponad 90 krajów.

University of Windsor zajmuje 7. miejsce w rankingu uniwersytetów niemedycznych w Kanadzie, 4. miejsce wśród uniwersytetów w prowincji Ontario i znajduje się wśród 5% najlepszych uniwersytetów na świecie. Uznanie to zawdzięcza wysokiej jakości programom edukacyjnym, które zakładają praktyczne podejście do nauki, a także wysokiemu odsetkowi zatrudnienia absolwentów — 96% studentów kończących studia w Windsor z powodzeniem odnajduje się na rynku pracy. Uczelnia przygotowuje studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej, oferując rozbudowane programy praktycznych szkoleń i staży, które w pełni odpowiadają rzeczywistym warunkom pracy w przyszłym zawodzie.

Lokalizacja

Uniwersytet znajduje się w Windsor w prowincji Ontario. Pracownicy i studenci uniwersytetu są dumni z wyjątkowej lokalizacji swojego kampusu. Windsor to bezpieczne miasto, które zachwyca różnorodnością kulturową i etniczną, a także przyjazną studentom społecznością. Ponieważ znajduje się w południowo-zachodniej części prowincji, miasto zapewnia wiele ciepłych dni i jedne z najlepszych warunków pogodowych w kraju.

Ponadto Windsor znajduje się tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Droga przez podwodny tunel pod rzeką prowadzi do amerykańskiego miasta Detroit, gdzie uczniowie mogą wybrać się na wycieczki, aby wziąć udział w wystawach, koncertach lub wydarzeniach sportowych.

Ciepłe powitanie międzynarodowych studentów

University of Windsor z przyjemnością wita międzynarodowych studentów w swoich programach i kursach. Z ponad 4000 międzynarodowych studentów obecnie zapisanych na uniwersytet, jest on zaangażowany w tworzenie zróżnicowanej społeczności studenckiej i dzielenie się doświadczeniami międzykulturowymi.

Uczelnia stwarza studentom zagranicznym wszelkie warunki do szybkiej i komfortowej adaptacji w nowym środowisku oraz integracji z wielonarodową społecznością studencką. Dlatego uczelnia posiada program pełnego wsparcia dla studentów z zagranicy, który zapewnia Międzynarodowe Centrum Studenckie, gotowe doradzać studentom we wszystkich interesujących ich kwestiach.

Korzyści ze studiów magisterskich na University of Windsor

University of Windsor oferuje wstęp na studia licencjackie i magisterskie. Lista programów edukacyjnych jest obszerna i obejmuje takie dziedziny jak prawo, biznes, inżynieria, sztuka i nauki ścisłe, edukacja i inne.

W szczególności programy magisterskie uniwersytetu są jednymi z najlepszych do studiowania w Kanadzie i mają wiele zalet dla studentów zagranicznych. Studenci zagraniczni nie muszą uzyskiwać prowincjonalnych listów poświadczających (PAL), aby uzyskać tytuł magistra i nadal nie ma problemów z uzyskaniem pozwolenia na pracę.

University of Windsor może pochwalić się następującymi zaletami swoich programów dla studentów zagranicznych:

Studenci studiów magisterskich w Windsor będą mieli również możliwość szybszego ukończenia studiów. Standardowy kurs trwa 2 lata, ale studenci będą mogli ukończyć go w zaledwie 16 miesięcy dzięki nieprzerwanej semestralnej nauce, na przykład nie robiąc przerwy w semestrze letnim.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na przystępną cenę i korzystne warunki przy wyborze studiów magisterskich na University of Windsor. Programy edukacyjne charakteryzują się rozsądnym kosztem, który waha się od 16 250 CAD do 21 500 CAD rocznie, w zależności od studiów. Tym samym czesne jest znacznie niższe w porównaniu do cen na uniwersytetach w USA, Australii i Wielkiej Brytanii — różnica wynosi 25%.

Jednocześnie uniwersytet ma stały system opłat za naukę. Oznacza to, że uniwersytet gwarantuje, że czesne dla studentów pozostanie niezmienione przez cały czas trwania ich programu, od momentu rejestracji do ukończenia studiów. Biorąc pod uwagę wzrost cen czesnego i roczną inflację, system ten oznacza 7-10% zniżki, ponieważ jeśli standardowe czesne wzrasta każdego roku, program stałego czesnego faktycznie daje studentom zniżkę odpowiadającą tej podwyżce na drugim roku.

Najlepsze studia magisterskie dla studentów zagranicznych

Magister nauk aktuarialnych

Nauki aktuarialne to dziedzina nauki, która obejmuje badanie prawdopodobieństwa, matematyki, statystyki, finansów i ekonomii. Program ten przygotowuje profesjonalistów do przystąpienia do egzaminów licencyjnych wymaganych do pracy jako aktuariusz w Ameryce Północnej i na całym świecie. Absolwenci tego programu będą przygotowani do pracy w branży ubezpieczeniowej, emerytalnej i opieki zdrowotnej.

Magister informatyki stosowanej

Program Master Applied Computing przygotowuje studentów do praktycznych aspektów informatyki potrzebnych w przemyśle i wzmacnia podstawy informatyki i biznesu. Zdobyte umiejętności i wiedza pomogą absolwentom w budowaniu udanej kariery poprzez projekty w świecie rzeczywistym, staże i praktyczne szkolenia. Program koncentruje się na wprowadzaniu najnowocześniejszych technologii i rozwoju do różnych dziedzin o wysokim popycie. Studenci mają również wyjątkowe możliwości współpracy z przemysłem poprzez partnerstwa z takimi firmami jak IBM, Blackberry i Rocket Innovation Studio.

Magister ekonomii stosowanej i polityki

Program Master of Applied Economics and Policy ma na celu zapewnienie studentom specjalistycznych kursów, które przygotowują ich do kariery w polityce gospodarczej. Program koncentruje się na szkoleniu w zakresie analizy dużych zbiorów danych, która jest wykorzystywana przez profesjonalistów w sektorze publicznym i biznesowym w celu poprawy skuteczności polityk i projektów biznesowych.

Magister edukacji

Program ten oferuje możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji oraz poznania strategii i zasad badań w edukacji. Celem programu jest pomoc w zostaniu świadomym i krytycznie myślącym nauczycielem.

Studenci dowiedzieli się, jak stać się liderem w edukacji i szkoleniach, wzbogacając doświadczenie edukacyjne poprzez różnorodne programy i praktyczne zadania we współpracy z lokalnymi szkołami i instytucjami.

Tytuł magistra edukacji można uzyskać w kilku obszarach:

 • Studia nad programem nauczania;
 • Administracja i przywództwo edukacyjne;
 • Przyswajanie języka drugiego, kultura i społeczeństwo.

Magister inżynier

Program Master of Engineering jest przeznaczony dla profesjonalistów pracujących w terenie lub niedawnych absolwentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zaawansowanych tematach.

Studenci zdobędą praktyczne umiejętności odpowiednie dla ich kierunku studiów dzięki programowi staży przemysłowych Uniwersytetu Windsor.

Studenci będą mogli wybrać swój obszar zainteresowań, aby uzyskać tytuł magistra:

 • Cywilny;
 • Elektryczne i komputerowe;
 • Środowisko;
 • Przemysłowe;
 • Mechaniczne;
 • Mechanika (opcja motoryzacyjna).

Magister zarządzania

Program Master of Management to wyjątkowa okazja do uzyskania najwyższej klasy edukacji biznesowej. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do udanej kariery w biznesie i zarządzaniu. Absolwenci pracują w różnych branżach zarówno w Kanadzie, jak i poza nią.

Jest to kompletne doświadczenie edukacyjne, które przygotuje uczniów do udanej kariery, nauki i rozwoju osobistego.

Tytuł magistra zarządzania jest dostępny w kilku specjalizacjach:

 • Zasoby ludzkie;
 • Międzynarodowa rachunkowość i finanse;
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • Analityka danych biznesowych.

Magister chemii i inżynierii materiałowej

Program Master of Materials Chemistry and Engineering jest przeznaczony dla tych, którzy aspirują do bycia w czołówce w dziedzinie innowacji. Łączy wiedzę z zakresu chemii i inżynierii materiałowej w celu tworzenia nowych produktów i ulepszania istniejących, a także kontrolowania jakości wytwarzanych produktów. Program obejmuje podstawowe kursy w obu obszarach, aby zapewnić studentom solidne podstawy teoretyczne. Oprócz praktycznych umiejętności w laboratorium, studenci uczą się również opracowywania biznesplanów, co przygotowuje ich do różnych możliwości kariery.

Magister biotechnologii medycznej

Program Master of Medical Biotechnology oferuje studentom szeroką wiedzę zarówno w zakresie teoretycznych podstaw tej dziedziny, jak i praktycznych technik laboratoryjnych stosowanych w branży biotechnologii medycznej. Ponadto zapewnia również szkolenia w zakresie opracowywania biznesplanów i komercjalizacji produktów. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwolą absolwentom z powodzeniem rozwijać się w przedsiębiorczości biotechnologicznej, diagnostyce medycznej, analizie i rozwoju materiałów medycznych oraz innych pokrewnych dziedzinach.

Przyjęcie na kanadyjski uniwersytet

Edukacja w Kanadzie jest kluczem do udanej kariery i życia w przyszłości, ponieważ tytuł licencjata lub magistra uzyskany w kanadyjskiej instytucji otwiera niezliczone możliwości na całym świecie.

Przed złożeniem wniosku o przyjęcie na kanadyjski uniwersytet należy dokładnie zapoznać się nie tylko z ofertą programową, ale także z wymaganiami dotyczącymi przyjęcia. Ponadto, jako student zagraniczny, będziesz musiał ubiegać się o pozwolenie na naukę w Kanadzie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aplikowaniu i studiowaniu na University of Windsor lub innym kanadyjskim uniwersytecie, zapraszamy do umówienia się na konsultację z naszymi specjalistami ds. edukacji. Opowiedzą oni o osobliwościach studiowania i życia w tym kraju, pomogą wybrać odpowiedni program edukacyjny i poruszać się po zbiorze niezbędnych dokumentów, a także pomogą zorganizować wizę studyjną do Kanady.

 • #University of Windsor
 • #studenci zagraniczni
 • #kanadyjskie uniwersytety
 • #studia w Kanadzie
 • #edukacja w Kanadzie
 • #Ontario
 • #rynek pracy
 • #tytuł magistra
 • #programy edukacyjne
 • #wiza studencka
 • #pozwolenie na naukę
 • #programy magisterskie
 • #tytuł magistra
 • #pozwolenie na pracę
 • #imigracja do Kanady
 • #Express Entry