Oceń szanse

Rodzaje programów studiów w Kanadzie i różnice między nimi

Rodzaje programów studiów w Kanadzie i różnice między nimi

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym programom szkoleniowym w Kanadzie.

Kanadyjski system szkolnictwa wyższego ma swoje własne cechy. I może różnić się od tego w Twoim kraju. Dlatego też, gdy potencjalny student zaczyna zastanawiać się nad szkolnictwem wyższym w Kanadzie, terminy "studia licencjackie" lub "studia magisterskie" są zrozumiałe, ale "programy dyplomowe" lub "programy certyfikacyjne" budzą wątpliwości.

Czym jest certyfikat i dyplom kanadyjskiej instytucji edukacyjnej, jak długo trwa nauka na nich, komu mogą się przydać i jakie perspektywy kariery otwierają przed absolwentami — omówmy to wszystko.

Przyjrzymy się następującym rodzajom programów:

 • Programy certyfikacyjne;
 • Programy dyplomowe;
 • Programy świadectw ukończenia studiów (programy świadectw ukończenia studiów podyplomowych);
 • Programy studiów podyplomowych (Postgraduate Diploma Programs).

Po pierwsze, jeśli chcesz studiować w Kanadzie lub rozważasz studia jako sposób na imigrację, niekoniecznie musisz studiować przez kilka lat na studiach licencjackich. Studia licencjackie lub magisterskie, a także rodzaje programów wymienione powyżej, będą dla Ciebie odpowiednie.

Program certyfikacji

Program certyfikacji

Jest to "najniższy" poziom policealny w Kanadzie. Programy certyfikacyjne są zwykle dostępne w kolegiach lokalnych lub szkołach technicznych/zawodowych.

Zwykle studia trwają rok, a czasami możliwe jest ukończenie programu certyfikacji w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Podczas studiów studenci zdobywają niezbędne umiejętności praktyczne w wybranym zawodzie i mają dużo praktyki.

Programy certyfikacyjne zazwyczaj szkolą profesjonalistów w zawodach. Na przykład kierowców ciężarówek, elektryków, stolarzy, florystów, fryzjerów, strażaków, operatorów call center itp. Wiele z tych zawodów jest poszukiwanych w całej Kanadzie.

Oto kilka przykładów programów certyfikacyjnych w Seneca College:

Zawody

Programy certyfikacyjne są również często sposobem na przygotowanie się do przyjęcia na studia dyplomowe lub licencjackie. Istnieją nawet specjalne programy certyfikacyjne, które są kursami wstępnymi przed przystąpieniem do innego programu studiów. Przykłady takich programów z Seneca College:

Aby ubiegać się o udział w większości programów certyfikacyjnych, wystarczy przedstawić dowód ukończenia szkoły w pełnym wymiarze godzin i wyniki testu językowego. Wymagania językowe są zazwyczaj niższe niż w przypadku innych rodzajów programów. Weźmy na przykład Seneca College: średni wynik IELTS na poziomie 6,0 jest wystarczający do przyjęcia na programy certyfikacyjne, podczas gdy wynik 6,5 jest wymagany do przyjęcia na studia licencjackie.

Kolejnym plusem programu certyfikacyjnego jest koszt: podczas gdy udział w programie licencjackim w Seneca kosztuje ponad 20 000 CAD rocznie, rok w programie certyfikacyjnym będzie kosztował nieco ponad 16 000 CAD.

Programy dyplomowe

Programy dyplomowe

Mówiąc najprościej, programy dyplomowe są czymś pomiędzy programami certyfikacyjnymi a studiami licencjackimi. Programy dyplomowe można znaleźć zarówno w szkołach wyższych, jak i na uniwersytetach, ale zazwyczaj są one droższe na uniwersytetach. Możesz również zapisać się na program dyplomowy po ukończeniu szkoły.

Celem programu dyplomowego jest rozwinięcie w uczniu niewielkiego zestawu umiejętności niezbędnych do pracy w określonym zawodzie. Jednak w przeciwieństwie do programów certyfikacyjnych, studenci otrzymują bardziej dogłębną wiedzę, a co za tym idzie, są bardziej cenieni na rynku pracy. Studenci programów dyplomowych często mają możliwość odbycia płatnego stażu.

Program dyplomowy trwa zazwyczaj dwa lata. Istnieją jednak również trzyletnie programy Advanced Diploma. W ciągu trzech lat programu Advanced Diploma student będzie miał ten sam zawód, co w zwykłym programie dyplomowym, ale zdobędzie więcej wiedzy i praktyki.

Podczas gdy programy certyfikacyjne są głównie szkoleniem specjalistów w zawodach roboczych, programy dyplomowe kończą się albo bardziej wykwalifikowanymi pracownikami w tych samych dziedzinach, albo specjalistami w wysoko wykwalifikowanych zawodach. Na przykład specjaliści od animacji, księgowi i konsultanci ubezpieczeniowi.

Przykłady programów dyplomowych

Przykłady programów dyplomowych i zaawansowanych programów dyplomowych z Seneca College:

Aby zostać przyjętym do programów dyplomowych, kandydaci muszą udowodnić, że ukończyli pełną edukację szkolną i przedstawić wyniki testu językowego z wynikiem równoważnym z IELTS 6.0.

Rok nauki na studiach dyplomowych w Seneca College kosztuje średnio od 15 022 CAD do 20 029 CAD.

Programy certyfikatów dla absolwentów

Programy certyfikatów dla absolwentów

Programy Graduate Certificate są przeznaczone dla osób, które ukończyły już instytucję szkolnictwa wyższego. Są one podobne do programów magisterskich. Jednakże, podczas gdy program magisterski daje ci stopień naukowy, Graduate Certificate nie jest uważany za stopień naukowy. Programy Graduate Certificate pomagają zdobyć dodatkowe umiejętności i wiedzę, zmienić karierę lub zwiększyć szanse na zatrudnienie.

Programy Graduate Certificate trwają zazwyczaj rok i często obejmują od kilku tygodni do jednego semestru płatnego stażu.

Przykłady programów certyfikacji absolwentów z Seneca College:

Aby ubiegać się o przyjęcie do programu Graduate Certificate, należy posiadać dowód ukończenia studiów licencjackich w dziedzinie związanej z programem, o który się ubiegasz. Na przykład, jeśli jesteś zainteresowany programem cyberbezpieczeństwa, musisz mieć dyplom z technologii informacyjnej lub innej dyscypliny, która wykazuje wiedzę w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o język angielski, wyniki testów ze średnim wynikiem IELTS na poziomie 6,5 są ogólnie akceptowane.

Czesne za program Graduate Certificate w Seneca College wynosi od 15 000 CAD do 23 300 CAD.

Programy dyplomowe dla absolwentów

Programy dyplomowe dla absolwentów

Graduate Diploma Program (lub Postgraduate Diploma Program) to program studiów podyplomowych.

Zazwyczaj osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inne wykształcenie policealne, może zapisać się na Graduate Diploma Program. Programy te pozwalają zdobyć dodatkową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Programy Graduate Diploma trwają zazwyczaj dwa lata.

Osoba, która ukończyła program Graduate Diploma, ma kwalifikacje powyżej poziomu licencjata, ale nie do poziomu magistra. Ponadto, w przeciwieństwie do tytułu magistra, który można uzyskać tylko na uniwersytecie, programy Graduate Diploma są również dostępne w szkołach wyższych. Wymagania wstępne są również nieco niższe.

Upraszczając, Graduate Diploma Programs są niemal synonimem Graduate Certificate Programs, tyle że szkolenie trwa zwykle rok dłużej i pozwala na zdobycie bardziej dogłębnej wiedzy.

Pomoc w rejestracji

Pomoc w rejestracji

Jeśli chcesz zdobyć wyższe wykształcenie w Kanadzie lub rozważasz studia jako sposób na imigrację, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Współpracujemy z około setką instytucji policealnych w całej Kanadzie.

Organizujemy studia w Kanadzie pod klucz. Wybieramy odpowiedni uniwersytet i program studiów, ubiegamy się o przyjęcie, a po przyjęciu ubiegamy się o wizę studencką.

Podczas rozpatrywania wniosku wizowego możemy zapisać Cię na kursy angielskiego online, które pozwolą Ci rozpocząć naukę bez konieczności zdawania testu językowego. Jeśli chcesz podróżować do Kanady z rodziną, możemy ubiegać się o wizę pracowniczą dla współmałżonka oraz wizę turystyczną lub studencką dla dzieci.

Umów się na konsultację i rozpocznij swoją podróż do jednej z najlepszych szkół wyższych na świecie.

 • #Programy certyfikacyjne
 • #programy dyplomowe
 • #edukacja w Kanadzie
 • #studia w Kanadzie
 • #imigracja do Kanady poprzez studia
 • #ubieganie się o przyjęcie na studia w Kanadzie
 • #przeprowadzka do Kanady poprzez studia
 • #wiza studencka do Kanady
 • #pomoc w ubieganiu się o przyjęcie do Kanady
 • #szkolnictwo wyższe w Kanadzie
 • #system szkolnictwa wyższego w Kanadzie
 • #Advanced Diploma