Najpopularniejsze usługi wśród imigrantów

Najpopularniejsze usługi wśród imigrantów

O jakie usługi adaptacyjne najczęściej proszą ludzie?

Kiedy imigranci przybywają do kraju, rząd kanadyjski pomaga im jak najskuteczniej dopasować się i zaadaptować do nowego środowiska.

Aby wspierać udaną integrację ze społeczeństwem kanadyjskim, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) finansuje organizacje, które świadczą usługi adaptacyjne we wszystkich prowincjach oprócz Quebecu.

Według statystyk, najczęściej z usług osiedlowych korzystają uchodźcy. Imigranci zarobkowi rzadziej ubiegają się o różne rodzaje tych usług.

Raport Statistics Canada podaje, że najbardziej popularnymi usługami były usługi informacyjne i orientacyjne. Imigranci prosili o pomoc w dokumentacji, informacje na temat uzyskania benefitów i życia w społeczności. Kolejnymi najbardziej popularnymi usługami były ocena potrzeb i skierowanie. Ten rodzaj pomocy oznacza, że specjalnie przeszkoleni doradcy wyjaśniają nowo przybyłym główne problemy i błędy, jakie imigrant może napotkać np. w zakresie zakwaterowania i pracy. Pomagają również nowoprzybyłym w opracowaniu planu, który pomoże im wtopić się w kanadyjskie społeczeństwo. Ponad 30 procent nowo przybyłych zwróciło się o tego typu pomoc.

Źródło
  • #imigracja do Kanady
  • #imigranci do Kanady
  • #pomoc dla obcokrajowców w Kanadzie
  • #usługi osiedleńcze w Kanadzie
  • #usługi dla obcokrajowców w Kanadzie
  • #statystyki imigracyjne