Wybór Express Entry w dniu 22 czerwca

Wybór Express Entry w dniu 22 czerwca

Kolejka się wydłuża.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Immigration Canada rozesłała 636 zaproszeń do złożenia wniosku o pobyt stały. Termin obowiązywania zasady tie-break to 19 kwietnia 2022 r.

Również w tym przypadku zaproszeni zostali tylko nominowani z prowincji. Minimalny wynik egzaminu wynosił 752 punkty. W tabeli można porównać wyniki zdawania ostatnio wybranych przedmiotów z ich historią.

Poprzednie losowanie Express Entry odbyło się 8 czerwca 2022. Od początku roku zaproszenia otrzymało 10 788 osób. Na dzień 20 czerwca 2022 r. w puli Express Entry znajdowało się 220 674 kandydatów.

Źródło
  • #Wiadomości o imigracji do Kanady
  • #selekcja Express Entry
  • #Express Entry
  • #zdawalność Express Entry
  • #system Express Entry
  • #loterie Express Entry
  • #programy imigracyjne do Kanady
  • #nominacje do kanadyjskich prowincji