W Kolumbii Brytyjskiej obowiązuje ukierunkowany proces selekcji

W Kolumbii Brytyjskiej obowiązuje ukierunkowany proces selekcji

Prowincja potrzebuje specjalistów w dziedzinie technologii, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.

W dniu 21 czerwca Kolumbia Brytyjska zaprosiła profesjonalistów wykonujących zawody prawnicze w prowincji do składania wniosków o nominację. Wśród kandydatów są:

W ramach tego wyboru prowincja rozesłała łącznie 125 zaproszeń. W poniższej tabeli podano liczbę punktów wymaganych do zdania egzaminu.

Zawód Minimalna liczba punktów Kategorie
Eksperci techniczni 85 Pracownik wykwalifikowany, absolwent międzynarodowy (w tym osoby zarejestrowane w Express Entry)
Pracownicy służby zdrowia 60 Pracownik wykwalifikowany, absolwent z zagranicy, poziom podstawowy i półwykwalifikowany (w tym osoby zarejestrowane w Express Entry)
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i asystenci 60 Pracownik wykwalifikowany, absolwent międzynarodowy (w tym osoby zarejestrowane w Express Entry)

Poprzednie losowanie w Kolumbii Brytyjskiej odbyło się 14 czerwca, kiedy to wyżej wymienieni specjaliści, lekarze weterynarii i inni kandydaci zostali zaproszeni w ramach ogólnego procesu selekcji. Obejrzyj historię wyboru prowincji, aby nie przegapić swojej szansy.

Źródło
  • #Kolumbia Brytyjska
  • #życie w Kolumbii Brytyjskiej
  • #gospodarka Kolumbii Brytyjskiej
  • #imigracja do Kolumbii Brytyjskiej
  • #wiza pracownicza do Kolumbii Brytyjskiej
  • #praca w Kanadzie
  • #praca w Kolumbii Brytyjskiej
  • #imigracja do prowincji w Kanadzie
  • #programy imigracyjne prowincji
  • #praca w służbie zdrowia w Kanadzie