Dlaczego ważne jest, aby uzyskać dobry wynik w IELTS

Dlaczego ważne jest, aby uzyskać dobry wynik w IELTS

Kucharzowi z Indii odmówiono pozwolenia na pracę z powodu słabych wyników testów.

Obywatel Indii poszedł do sądu, gdy urzędnik kanadyjskiego wydziału wizowego uznał, że wynik 3,5 z czytania jest zbyt niski, aby pracować jako kucharz. Wynik w skali IELTS od 3 do 4 oznacza, że dana osoba jest w stanie zrozumieć jedynie ogólny sens tekstu na znany jej temat.

Otrzymał 4,5 pkt ze słuchania oraz 5,5 pkt z pisania i mówienia. Ogólna ocena wyniosła 5,0. Niemniej jednak urzędnik wizowy uznał, że umiejętność czytania różnych dokumentów roboczych: przepisów kulinarnych, instrukcji bezpieczeństwa, notatek kolegów dotyczących ograniczeń dietetycznych klientów ma kluczowe znaczenie dla szefa kuchni.

W lipcu 2021 r. miał miejsce bardzo podobny przypadek. W tym czasie imigrantowi z Indii odmówiono pozwolenia na pracę w charakterze kierowcy ciężarówki, a sąd zgodził się z argumentem urzędnika wizowego, że przy wyniku 4,5 pkt. czytania nie jest w stanie poruszać się po drogach i rozumieć instrukcji. Jednak później, w 2022 roku, kierowca ciężarówki Gurikbal Singh Sandhu z Indii udowodnił, że wynik 4 punktów za czytanie jest więcej niż wystarczający, aby mógł pracować w Kanadzie. Uzasadnił, że jego wynik w IELTS przekracza wymaganą punktację CLB dla imigracji do Kanady w ramach programu Federal Skilled Trades dla zawodów z umiejętnościami NOC B. Zawód kierowcy samochodu ciężarowego dalekobieżnego NOC wymaga umiejętności na poziomie C.

Istnieją programy imigracyjne, w przypadku których formalnie wystarczą 4 punkty w skali CLB, czyli 3,5 punktu za czytanie w ocenie IELTS. W sprawie kucharza wspomniano o kryteriach Federal Skilled Trades i sprawie Sandhu trucker, ale sąd uznał, że w ramach programu zagranicznego pracownika tymczasowego, do którego chciał przyjechać kucharz, możliwe jest spełnienie innych minimalnych wymagań i że urzędnik imigracyjny miał prawo odmówić wydania wizy, ponieważ sam określił biegłość językową wymaganą do wykonywania danej pracy.

Źródło
  • #IELTS
  • #test IELTS
  • #wynik IELTS
  • #wynik IELTS potrzebny do imigracji do Kanady
  • #IELTS do pracy w Kanadzie
  • #IELTS do wizy do Kanady
  • #IELTS do wizy pracowniczej do Kanady
  • #praca w Kanadzie