Loteria imigracyjna organizowana przez Wyspę Księcia Edwarda

Loteria imigracyjna organizowana przez Wyspę Księcia Edwarda

W tym roku otrzymaliśmy rekordową liczbę zaproszeń.

W dniu 20 maja 2022 r. prowincja wysłała 153 zaproszenia do nominacji na pobyt stały. Do udziału w tej selekcji zaproszono 16 przedsiębiorców i 137 pracowników migrujących. Poprzednie losowanie w województwie odbyło się 23 kwietnia, wtedy zaproszenia otrzymało 141 osób.

W tym losowaniu nieznacznie obniżono punktację dla przedsiębiorców. Wynik 62 punkty był wystarczający. Minimalny wynik dla 11 biznesmenów zaproszonych w kwietniu wynosił 67 punktów.

W tym roku zaproszenia z prowincji Wyspa Księcia Edwarda otrzymało już 690 wnioskodawców: 55 w grupie biznesowej i 635 w grupie pracowniczej. Aby dowiedzieć się, jak przenieść się na stałe na Wyspę Księcia Edwarda, możesz zacząć od zapoznania się z prowincjonalnym programem imigracyjnym.

Źródło
  • #imigracja na Wyspę Księcia Edwarda
  • #przepływ imigracyjny dla biznesmenów
  • #przepływ imigracyjny dla przedsiębiorców
  • #biznes w Kanadzie
  • #wiza pracownicza do Kanady
  • #praca w Kanadzie
  • #imigracja do prowincji kanadyjskich
  • #programy imigracyjne prowincji