Imigracja do Nowej Fundlandii i Labradoru dla absolwentów-przedsiębiorców

Imigracja do Nowej Fundlandii i Labradoru dla absolwentów-przedsiębiorców

Absolwenci Nowej Fundlandii i Labradoru z doświadczeniem w zarządzaniu biznesem mogą uzyskać CoML poprzez strumień International Graduate Entrepreneur.

Międzynarodowy strumień Graduate Entrepreneur w programie prowincji Nowa Fundlandia i Labrador przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia wyższe w tej prowincji i rozpoczęły lub nabyły działalność gospodarczą. W ramach programu może imigrować jednocześnie do 3 partnerów biznesowych.

Wymagania

Aby wyemigrować przez strumień zagranicznych przedsiębiorców-absolwentów, należy spełnić szereg wymogów:

 • mieć ukończone 21 lat;
 • Ukończyć Memorial University lub North Atlantic College w Nowej Fundlandii i Labradorze na programie akademickim trwającym 2 lata lub dłużej;
 • sporządzić biznesplan;
 • uzyskać zezwolenie na pracę po przeszkoleniu;
 • posiadać minimum 1 rok doświadczenia w posiadaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem na terenie województwa oraz trzeba posiadać co najmniej 1/3 udziałów w firmie;
 • wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego lub francuskiego na poziomie 7 w skali CLB;
 • stworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w ramach przedsiębiorstwa.

Priorytetowo traktowani będą kandydaci, którzy prowadzą działalność gospodarczą w jednej z dziedzin objętych zapotrzebowaniem:

 • rolnictwo;
 • akwakultura;
 • technologia;
 • zasoby naturalne.

Oprócz wymienionych wymagań, Nowa Fundlandia i Labrador ocenia kandydatów za pomocą prowincjonalnego systemu "Expression of Interest". Wymaga on uzyskania minimum 67 punktów. Punkty przyznawane są za takie czynniki jak: znajomość języka, wykształcenie, doświadczenie biznesowe, wiek, zakres działalności oraz umiejętność dostosowania się do prowincji.

Jak się ubiegać

Aby imigrować w ramach strumienia International Graduate Entrepreneur, należy wypełnić formularz Expression of Interest na oficjalnej stronie internetowej Nowej Fundlandii i Labradoru. Po zatwierdzeniu wniosku kandydaci przechodzą również rozmowę kwalifikacyjną w województwie.

***

Aby dowiedzieć się o innych strumieniach programu prowincji Nowa Fundlandia i Labrador, zobacz "Imigracja do Nowej Fundlandii i Labradoru — program prowincji Kanady".

Źródło
 • #imigracja do Kanady
 • #imigracja do Kanady poprzez edukację
 • #imigracja do Kanady dla absolwentów-przedsiębiorców
 • #imigracja do Nowej Fundlandii i Labradoru dla absolwentów-przedsiębiorców
 • #imigracja do Nowej Fundlandii i Labradoru
 • #imigracja do Nowej Fundlandii i Labradoru poprzez edukację
 • #imigracja do Nowej Fundlandii i Labradoru dla przedsiębiorców
 • #imigracja biznesowa do Kanady
 • #biznes w Nowej Fundlandii i Labradorze
 • #biznes w Kanadzie