Trzecia selekcja specjalnie dla Ukraińców w Manitobie

Trzecia selekcja specjalnie dla Ukraińców w Manitobie

Zaproszenia do nominacji z województwa otrzymało 20 osób.

W dniu 11 kwietnia 2022 roku prowincja Manitoba wybrała kandydatów z Ukrainy. Wcześniej Ukraińcy wybierali 9 marca i 18 marca. W sumie województwo zaprosiło 107 Ukraińców w ramach tych specjalnych selekcji.

Minimalny wynik to 60 punktów zgodnie z kryteriami programu prowincji Manitoba, MPNP Self-Assessment Points. Podobnie jak w poprzednich selekcjach dla obywateli Ukrainy, tylko te punkty były brane pod uwagę.

Oprócz obywatelstwa ukraińskiego, od kandydatów wymagano silnych związków z prowincją (praca, studia, krewni w Manitobie) oraz ważnego certyfikatu z testu językowego. W przypadku języka angielskiego lub francuskiego wymagany jest co najmniej poziom 4 w skali Canadian Language Benchmarks dla każdej z ocenianych umiejętności.

Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat programu imigracyjnego Manitoby. Można też przeczytać historię selekcji.

Źródło
  • #MPNP
  • #Manitoba Provincial Nominee Programme
  • #imigracja do Manitoby
  • #imigracja pracowników wykwalifikowanych do Kanady
  • #imigracja z Ukrainy do Kanady
  • #wiza pracownicza do Kanady
  • #praca w Kanadzie
  • #prowincja Manitoba
  • #praca w Manitobie