Opublikowanie budżetu federalnego Kanady na rok 2022

Opublikowanie budżetu federalnego Kanady na rok 2022

Co się zmieni dla imigrantów?

Kanada nadal inwestuje w sprowadzanie specjalistów z innych krajów. Oczekuje się również zmian w prawie — jak dotąd mówi się o nowelizacji ustawy o imigracji i ochronie uchodźców oraz ustawy o obywatelstwie. Zmiany te mają na celu umożliwienie Departamentowi Imigracji wybór kandydatów z puli Express Entry, którzy najlepiej odpowiadają potrzebom kanadyjskiego rynku pracy, oraz przyspieszenie procesu rozpatrywania wniosków o obywatelstwo kanadyjskie składanych przez stałych mieszkańców.

Jeśli chodzi o inwestycje pieniężne w konkretne projekty, priorytety rządu federalnego nieco się zmieniły od 2021 roku. W 2022 r. rząd nakreślił trzy najważniejsze obszary polityki imigracyjnej.

Plan imigracyjny

Aby zgodnie z planem rozpatrzyć wnioski o pobyt stały w najbliższych latach i pomóc im w dostosowaniu się, rząd federalny Kanady przeznacza $317,6 mln CAD obecnie i $2,1 mld CAD stopniowo w ciągu pięciu lat.

Wsparcie dla nowych mieszkańców

Rząd zamierza wydać $37,2 mln CAD obecnie i $187,3 mln CAD w ciągu pięciu lat bezpośrednio na rządowe programy wsparcia dla imigrantów.

Program pracy tymczasowej dla pracowników zagranicznych

Przez trzy lata rząd będzie inwestował w model "rzetelnego pracodawcy". Aby przyjechać do Kanady w ramach Programu Tymczasowych Pracowników Zagranicznych, imigrant musi znaleźć pracodawcę, który dokona Oceny Wpływu na Rynek Pracy (LMIA). Jest to również trudne dla samego pracodawcy, dlatego rząd zamierza uprościć formalności dla tych firm, które już zatrudniły obcokrajowców i zapewniły im dobre warunki pracy. Na opracowanie i wdrożenie tego usprawnienia zostanie przeznaczone łącznie $29,3 mln CAD.

Rząd kanadyjski przeznaczył $48,2 mln CAD na stworzenie nowego, uproszczonego programu, który umożliwi wjazd do kraju specjalistom w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa.

Również w ciągu trzech lat $64,6 mln CAD zostanie przeznaczone na przyspieszenie rozpatrywania wniosków od pracodawców, którzy potrzebują zagranicznych talentów.

Źródło
  • #Budżet Kanady
  • #plan federalny
  • #Express Entry
  • #TFWP
  • #miejsca pracy dla imigrantów
  • #pracownicy zagraniczni
  • #inwestycje Kanady w programy imigracyjne
  • #usługi wspierające imigrantów