Manitoba 24 marca

Manitoba 24 marca

Zaproszenia otrzymali wykwalifikowani specjaliści i absolwenci.

W dniu 10 marca 2022 r. województwo rozesłało zaproszenia do trzech strumieni:

 • Skilled Workers in Manitoba;
 • Skilled Workers Overseas;
 • International Education Stream.

Do strumienia Skilled Workers in Manitoba zaproszenia otrzymało 102 kandydatów. Minimalny próg zaliczenia wynosił 769 punktów. 64 osoby otrzymały zaproszenia w ramach strumienia Pracownicy wykwalifikowani za granicą. Minimalny próg zaliczenia wynosił 712 punktów.

25 osób zostało zaproszonych w ramach Strumienia Edukacji Międzynarodowej. Nie wystawiono oceny pozytywnej.

Do udziału w konkursie zaproszono 191 kandydatów. 43 z nich zarejestrowano w programie Express Entry.

Poprzednie losowanie Manitoby dla tych trzech strumieni odbyło się 10 marca 2022, ale po nim nastąpiło kolejne specjalne losowanie dla Ukraińców. Odbyło się ono w dniach 18 marca.

Śledź historię wyboru Manitoby na naszej stronie internetowej.

Źródło
 • #MPNP
 • #Manitoba Provincial Nominee Program
 • #imigracja do Manitoby
 • #imigracja pracowników wykwalifikowanych do Kanady
 • #imigracja pracowników do Kanady
 • #wiza pracownicza do Kanady
 • #praca w Kanadzie
 • #prowincja Manitoba
 • #praca w Manitobie