Rząd kanadyjski pomoże imigrantom w znalezieniu pracy w sektorze opieki zdrowotnej

Rząd kanadyjski pomoże imigrantom w znalezieniu pracy w sektorze opieki zdrowotnej

Dofinansowanie otrzyma dziewięć projektów w ramach programu uznawania dyplomów zagranicznych (Foreign Diploma Recognition Programme).

Pandemia doprowadziła do niedoborów siły roboczej w wielu sektorach, w tym w sektorze opieki zdrowotnej. Aby przyciągnąć do kraju wykwalifikowanych pracowników, rząd kanadyjski inwestuje w projekty, które pomogą pracownikom służby zdrowia wykształconym w innych krajach uzyskać szybszy dostęp do kanadyjskiego rynku pracy.

Oczekuje się, że w 2022 roku imigracja osiągnie najwyższy w historii poziom 431 645 osób. Dlatego właśnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest zwiększenie wsparcia dla wykwalifikowanych imigrantów, tak aby mogli oni w pełni wykorzystać swoje umiejętności, doświadczenie i talenty.

"Kanada cierpi z powodu niedoboru lekarzy, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia, co oznacza, że pacjenci nie zawsze otrzymują opiekę na takim poziomie, na jaki zasługują. W Kanadzie są jednak pracownicy służby zdrowia posiadający międzynarodowe wykształcenie, którzy chcieliby podjąć pracę, ale ich wykształcenie nie jest uznawane w Kanadzie. Dzięki programowi uznawania zagranicznych kwalifikacji będą oni mogli przyczynić się do zaspokojenia naszych najpilniejszych potrzeb zdrowotnych" — powiedział minister zdrowia Jean-Yves Duclos.

W ubiegłą środę minister ds. zatrudnienia, rozwoju siły roboczej i integracji osób niepełnosprawnych Carla Qualtrow ogłosiła finansowanie 9 projektów w ramach programu uznawania dyplomów zagranicznych (Foreign Diploma Recognition Programme).

Wielokulturowa Rada Halton otrzyma fundusze w wysokości 1 559 804 CAD na "Akcelerator kariery dla zagranicznych pracowników służby zdrowia" w ramach projektu COVID Environment. Dzięki tej inwestycji Rada będzie mogła ułatwić wjazd na rynek kanadyjski wysoko wykwalifikowanym pracownikom służby zdrowia z zagranicy, z nadzieją na ich długoterminowe zatrudnienie w swojej dziedzinie zawodowej. Oczekuje się, że środek ten pomoże złagodzić skutki pandemii i sprostać przewidywanemu wzrostowi zapotrzebowania na usługi zdrowotne i społeczne.

Szkoła Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej Uniwersytetu McGill otrzyma dofinansowanie w wysokości 856 926 CAD na realizację projektu "Meeting Canada's Rehabilitation Needs: The McGill Physiotherapy Overcoming Programme". Istniało ono już wcześniej na tej uczelni w formie pilotażowego programu szkolenia w zakresie ekwiwalentu fizjoterapii. Oczekuje się, że projekt ten pozwoli anglojęzycznym fizjoterapeutom z międzynarodowym wykształceniem uzyskać formalny certyfikat Uniwersytetu McGill. Pozwoli to również tego rodzaju specjalistom na zarejestrowanie się i uzyskanie licencji w Ordre des Professeurs de Physiotherapistes du Québec.

Wreszcie, inwestycja zostanie przekazana Kanadyjskiej Radzie Praktyk Pielęgniarskich (Canadian Council of Nurse Practitioners). Otrzyma dofinansowanie w wysokości 370 183 CAD na realizację projektu "Language Proficiency Requirements for the Safe Practice of Nursing in Canada". Dzięki tej inwestycji Rada dokona przeglądu, aktualizacji i walidacji kryteriów dotyczących akceptowalnej biegłości w języku angielskim i francuskim dla potrzeb rejestracji i licencjonowania pielęgniarek z wykształceniem międzynarodowym w Kanadzie.

Program Uznawania Dyplomów Zagranicznych finansuje prowincje i terytoria, organy regulacyjne i organizacje w celu poprawy skuteczności i terminowości procesów uznawania dyplomów zagranicznych oraz zapewnienia pożyczek i wsparcia zatrudnienia, aby pomóc wysoko wykwalifikowanym specjalistom-imigrantom w znalezieniu pracy w ich dziedzinie zawodowej.

Źródło
  • #praca w Kanadzie
  • #medycyna w Kanadzie
  • #opieka zdrowotna w Kanadzie
  • #pracownicy służby zdrowia w Kanadzie
  • #imigracja do Kanady
  • #imigracja wysoko wykwalifikowanych pracowników do Kanady
  • #imigracja pracowników służby zdrowia do Kanady