Nowy program opieki stomatologicznej dla Kanadyjczyków o niskich dochodach

Nowy program opieki stomatologicznej dla Kanadyjczyków o niskich dochodach

W tym roku dzieci poniżej 12 roku życia będą mogły skorzystać z ubezpieczenia stomatologicznego.

Umowa dotycząca uruchomienia programu dentystycznego jest częścią porozumienia o "dostawach i zaufaniu" między Liberałami a Nową Partią Demokratyczną (NDP). Liberałowie federalni zgodzili się nadać priorytet określonym kwestiom politycznym popieranym przez Nowych Demokratów w zamian za poparcie tych ostatnich dla programu liberałów do 2025 roku.

W związku z wprowadzeniem narodowego planu opieki stomatologicznej rodziny, których roczny dochód nie przekracza 90 000 CAD, o ile nie posiadają ubezpieczenia stomatologicznego, będą mogły skorzystać z ubezpieczenia stomatologicznego. Osoby zarabiające mniej niż 70 000 USD CAD rocznie nie będą musiały płacić współpłacenia, czyli opłaty ryczałtowej, która w innym przypadku może być pobierana przy każdym wniosku. W przypadku osób lub rodzin, których dochód nie przekracza 70 000 dolarów CAD, opłaty za leczenie stomatologiczne będą w pełni pokrywane przez państwo.

System będzie działał podobnie jak prywatne plany ubezpieczeniowe. Plan nie wymaga specjalnych inwestycji w infrastrukturę opieki zdrowotnej ani zatrudniania pracowników w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów stomatologicznych. Przewiduje się, że w ramach tego planu opieką zostanie objętych około 6,5 miliona Kanadyjczyków. Do 2025 r. liczba ta może nieznacznie spaść do 6,3 mln ze względu na zmiany demograficzne i poprawiające się warunki na rynku pracy.

Plan ma być realizowany etapami przez 3 lata, zanim porozumienie Liberałów i NDP wygaśnie w 2025 roku. Od końca bieżącego roku uprawnione do udziału będą dzieci poniżej 12 roku życia. Od 2023 r. program obejmie także osiemnastolatków, osoby starsze i niepełnosprawne.

Przewiduje się, że koszt programu wyniesie 1,3 mld USD CAD w pierwszym roku po ogłoszeniu planu oraz 4,3 mld USD CAD w pierwszym roku obowiązywania planu. Następnie koszty spadną do 1,5 mld USD CAD rocznie i pozostaną na tym poziomie do 2025 roku.

Znacznie wyższe koszty w pierwszym roku programu wynikają z przewidywanego wzrostu liczby kanadyjskich roszczeń stomatologicznych, które następnie będą się stopniowo zmniejszać. Dokładniejsze dane na temat kosztów programu zostaną prawdopodobnie ujawnione w budżecie federalnym, który ma zostać opublikowany w kwietniu tego roku.

Źródło, źródło
  • #Życie w Kanadzie
  • #opieka zdrowotna w Kanadzie
  • #medycyna w Kanadzie
  • #medycyna dziecięca w Kanadzie
  • #opieka stomatologiczna w Kanadzie
  • #kanadyjski program pomocy dla osób o niskich dochodach