Wzrosły dochody studentów zagranicznych pozostających w Kanadzie w celu podjęcia pracy

Wzrosły dochody studentów zagranicznych pozostających w Kanadzie w celu podjęcia pracy

W jakich sektorach absolwenci zarabiają najwięcej?

W 2008 r. rozpoczęto wydawanie otwartych pozwoleń na pracę na okres do trzech lat dla absolwentów kanadyjskich uczelni. W 2014 r. absolwenci mogli pracować w pełnym wymiarze godzin, oczekując na odpowiedź z Departamentu Imigracji.

Statistics Canada przeanalizował udział w rynku pracy absolwentów-imigrantów, którzy otrzymali pozwolenie na pracę po ukończeniu studiów w latach 2008-2018.

Liczba studentów zagranicznych w Kanadzie wzrosła ponad trzykrotnie — z 101 304 w roku akademickim 2008/2009 do 318 153 w roku akademickim 2018/2019. Roczna liczba nowych absolwentów otrzymujących pozwolenia na pracę wzrosła ponad sześciokrotnie — z 10 300 do 64 700.

Liczba absolwentów z pozwoleniem na pracę, którzy wykazali dochód, wzrosła ponad 13-krotnie w ciągu dekady — z 10 300 w 2008 r. do 135 100 w 2018 r. Ich zarobki wzrosły z $14 500 CAD (w dolarach z 2018 r.) w 2008 r. do $26 800 CAD w 2018 r. W rezultacie trzy czwarte absolwentów z pozwoleniem na pracę w ciągu tych dziesięciu lat pozostało w Kanadzie na pobyt stały.

W 2018 r. absolwenci pracujący w Terytoriach Północno-Zachodnich mieli najwyższe średnie zarobki, nieco mniejsze w przypadku osób pracujących w Albercie i Saskatchewan. Najmniej zarabiali absolwenci w Quebecu, Nowej Szkocji i na Wyspie Księcia Edwarda.

W dekadzie od 2008 do 2018 r. największy wzrost dochodów mieli absolwenci, którzy pracowali w Nowej Fundlandii i Labradorze, nieco mniejszy ci, którzy pracowali w Quebecu i Nowym Brunszwiku. Najniższy wzrost dochodów uzyskali absolwenci, którzy pracowali w Albercie, na Wyspie Księcia Edwarda i w Manitobie.

W 2018 r. średnie dochody były najwyższe dla absolwentów zatrudnionych w górnictwie i wydobyciu ropy naftowej i gazu, a także w sektorze usług komunalnych i administracji publicznej. Największy wzrost dochodów w latach 2008-2018 odnotowano w przypadku absolwentów pracujących w branży hotelarskiej i turystycznej, handlu detalicznym, nieruchomościach oraz usługach edukacyjnych.

Mimo to w 2018 r. statystyki pokazują, że absolwenci najmniej zarabiali w następujących obszarach: usługi edukacyjne i administracyjne, gospodarka odpadami, hotelarstwo i turystyka, gastronomia i handel detaliczny. Jedynie pośrednicy w sprzedaży i wynajmie nieruchomości zwiększyli swoje dochody wraz ze wzrostem cen domów. Ta różnica w dochodach w poszczególnych sektorach odpowiada również różnicy w wynagrodzeniach rodowitych Kanadyjczyków.

Źródło, źródło
  • #życie w Kanadzie
  • #życie imigranta w Kanadzie
  • #edukacja w Kanadzie
  • #życie studenta w Kanadzie
  • #Statistics Canada
  • #zarobki w Kanadzie
  • #uniwersytety w Kanadzie
  • #szkolnictwo wyższe w Kanadzie