Manitoba zorganizowała loterię imigracyjną w dniu 10 marca

Manitoba zorganizowała loterię imigracyjną w dniu 10 marca

Zaproszeni zostali wykwalifikowani specjaliści i absolwenci.

W dniu 10 marca 2022 r. województwo rozesłało zaproszenia do trzech strumieni:

 • Skilled Workers in Manitoba;
 • Skilled Workers Overseas;
 • International Education Stream.

Dzień wcześniej w województwie rozpatrywano wnioski od Ukraińców. W ich przypadku, podobnie jak w przypadku absolwentów we wszystkich selekcjach w ostatnich latach, nie obliczano punktacji MPNP Expression of Interest, a jedynie brano pod uwagę MPNP Self-Assessment Points (kryteria oceny MPNP).

Normalna selekcja dla tych trzech strumieni odbyła się ostatnio 24 lutego. W tym czasie zaproszono 278 kandydatów, a wynik egzaminu był znacznie niższy.

Pracownicy wykwalifikowani w Manitobie to strumień dla wykwalifikowanych osób, które już pracują w Manitobie i otrzymały ofertę pracy w pełnym wymiarze godzin w Manitobie na podstawie długoterminowej umowy. Tym razem wzdłuż strumienia zaproszono 50 osób. Minimalna liczba punktów wynosi 781.

Skilled Workers Overseas to program dla specjalistów, którzy jeszcze nie przyjechali do Manitoby, ale mogą udowodnić zamiar pozostania w prowincji w celu uzyskania prawa stałego pobytu. Tym razem nominacje otrzymały 34 osoby. Pod uwagę brane były wyłącznie zgłoszenia kandydatów, którzy zostali wybrani przez prowincję w ramach Strategicznej Inicjatywy Rekrutacyjnej (Strategic Recruitment Initiative). Najniższy wynik spośród wybranych kandydatów wyniósł 718 punktów.

Pełny artykuł jest dostępny tylko dla członków społeczności Immigrant.Today
Zaloguj się do swojego konta, aby przeczytać go za darmo.

Źródło
 • #MPNP
 • #Manitoba Provincial Nominee Program
 • #imigracja do Manitoby
 • #imigracja pracowników wykwalifikowanych do Kanady
 • #imigracja pracowników do Kanady
 • #wiza pracownicza do Kanady
 • #praca w Kanadzie
 • #prowincja Manitoba
 • #praca w Manitobie