Saskatchewan Pilotażowy program dla pracowników o poszukiwanych umiejętnościach

Saskatchewan Pilotażowy program dla pracowników o poszukiwanych umiejętnościach

Specjaliści w zawodach, dla których trudno znaleźć pracowników, mogą imigrować poprzez strumień International Skilled Worker – Hard-to-Fill Skills Pilot.

Strumień Saskatchewan Provincial Program Hard-to-Fill Skills Pilot przeznaczony jest dla specjalistów, na których umiejętności istnieje duże zapotrzebowanie na prowincjonalnym rynku pracy. Aby wziąć udział w programie, należy otrzymać ofertę pracy w Saskatchewan w odpowiednim zawodzie.

Wymagania

Aby móc ubiegać się o strumień pilotażowy, należy spełnić następujące wymagania

 • posiadają co najmniej wykształcenie szkolne;
 • uzyskać ofertę pracy w Saskatchewan dla jednego z zawodów, na które jest zapotrzebowanie (lista poniżej);
 • posiadają doświadczenie w tym samym zawodzie, na który wpłynęła oferta pracy:
  • Pół roku w Saskatchewan;
  • lub 1 rok poza Saskatchewan w ciągu ostatnich 3 lat;
 • wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego lub francuskiego na poziomie 4 w skali CLB;
 • dla kierowców ciężarówek: posiadać prawo jazdy uzyskane w Saskatchewan.

Odpowiednie zawody

W ramach programu pilotażowego można składać wnioski w następujących zawodach:

Jak znaleźć pracę i złożyć podanie

Aby szukać ofert pracy, skorzystaj z oficjalnej strony internetowej Saskatchewan's employment. W województwie organizowane są również okazjonalne targi pracy, na których pracodawcy poszukują kandydatów z konkretnymi zawodami. Po otrzymaniu oferty pracy można ubiegać się o pilota na stronie internetowej Saskatchewan.

***

Aby dowiedzieć się o innych strumieniach programu prowincji Saskatchewan, zobacz "Imigracja do Saskatchewan — program prowincji Kanady".

Źródło
 • #Imigracja do Saskatchewan
 • #program imigracyjny Saskatchewan
 • #imigracja do Kanady przez Hard-to-Fill Skills Pilot
 • #program Hard-to-Fill Skills Pilot
 • #zawody in-demand w Saskatchewan
 • #relokacja do Saskatchewan
 • #stały pobyt w Saskatchewan
 • #SINP imigracja do Kanady
 • #program SINP do Kanady
 • #prowincjonalne programy imigracyjne do Kanady
 • #imigracja do Saskatchewan poprzez zatrudnienie
 • #imigracja do Saskatchewan z ofertą pracy
 • #oferta pracy w Saskatchewan