Zatrudnienie rośnie, ale miejsca pracy są puste

Zatrudnienie rośnie, ale miejsca pracy są puste

Sytuacja na rynku pracy w Kanadzie pozostaje prawie bez zmian.

Piąty miesiąc z rzędu spadła stopa bezrobocia w Kanadzie. Jednakże, podczas gdy zatrudnienie rośnie w niektórych sektorach, w innych spada, co spowalnia ożywienie gospodarcze kraju.

Stopa bezrobocia w Kanadzie wyniosła 6,7% w październiku. Jest to najniższy wskaźnik od 20 miesięcy, ale wciąż wyższy niż przed pandemią, kiedy bezrobocie utrzymywało się na poziomie 5,7%. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że gospodarka zmierza we właściwym kierunku, ale wielu ekspertów uważa, że niedobory siły roboczej ją spowalniają.

Nathan Janzen, starszy ekonomista w banku RBC, zauważył, że nie ma wystarczającej liczby bezrobotnych, aby zapełnić wolne miejsca w branży hotelarskiej. Jednak miejsca pracy w zawodach związanych z nauką i techniką szybko się zapełniają. Ponadto, po długim okresie zamknięć, do sektora detalicznego powróciło mniej pracowników.

Leah North, starszy dyrektor Kanadyjskiej Izby Handlowej, również twierdzi, że firmom trudno będzie obsadzić miejsca pracy. Nord twierdzi, że Kanada potrzebuje dobrze przemyślanego planu radzenia sobie z niedoborem siły roboczej. Na przykład prowincja Quebec planuje ułatwić zatrudnianie obcokrajowców w określonych zawodach w tym celu.

W ostatnich miesiącach wzrosła również liczba imigrantów przybywających do Kanady. We wrześniu, 45,000 nowych stałych mieszkańców przybyło do Kanady. Sytuacja na rynku pracy stwarza dla nich korzystne warunki poszukiwania pracy, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach: wskaźnik zatrudnienia wśród niedawnych imigrantów, którzy mieszkają w kraju krócej niż 5 lat, wyniósł w październiku 71%. To o 10% więcej niż wskaźnik zatrudnienia rodowitych Kanadyjczyków.

Wskaźniki pokazują, że w Kanadzie nadal jest dobry czas na szukanie pracy, nawet jeśli przebywasz za granicą. Zacznij od resume napisanego przez naszych ekspertów według wszystkich kanadyjskich standardów. Już po roku pobytu w Kanadzie możesz ubiegać się o przyjęcie do jednego z naszych programów imigracyjnych dla kandydatów z kanadyjskim doświadczeniem zawodowym.

Źródło
 • #praca w Kanadzie
 • #praca w Kanadzie
 • #rynek pracy w Kanadzie
 • #bezrobocie w Kanadzie
 • #stopa bezrobocia w Kanadzie
 • #pandemia koronawirusa
 • #zatrudnienie w Kanadzie
 • #niedobór siły roboczej w Kanadzie
 • #poszukiwanie pracy w Kanadzie
 • #praca w Kanadzie dla obcokrajowców
 • #zatrudnienie w Kanadzie dla obcokrajowców
 • #praca w Kanadzie dla imigrantów
 • #stopa zatrudnienia w Kanadzie
 • #zatrudnienie w Kanadzie dla imigrantów
 • #imigracja do Kanady poprzez zatrudnienie