Przyszłość imigracji: jedyna droga do zamożnej Kanady

Przyszłość imigracji: jedyna droga do zamożnej Kanady

O czym jeszcze rozmawiano podczas wirtualnego forum ministrów ds. imigracji.

Forum Ministrów Odpowiedzialnych za Imigrację (FMRI) zorganizowało wirtualne spotkanie w celu przedyskutowania przyszłości imigracji w Kanadzie. Na spotkaniu urzędnicy szczegółowo omówili długoterminowy plan stworzenia bardziej elastycznego systemu imigracyjnego.

Chociaż pandemia spowodowała pewne zakłócenia w kanadyjskim systemie imigracyjnym, obecni zauważyli poprawę tej sytuacji, a także omówili nadchodzące zmiany związane z przyjmowaniem nowych imigrantów.

Zebrani ministrowie potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz relacji między federalnymi, prowincjonalnymi i terytorialnymi programami imigracyjnymi, które wspierają terminowe i konstruktywne partnerstwo i współpracę.

"Nasza stała współpraca, która teraz została jeszcze bardziej wzmocniona, promuje cenne inicjatywy, które pomogą nam wspierać wzrost populacji i istniejący system imigracyjny" — powiedział Marco Mendicino, Minister Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa — "Razem możemy zbudować silniejszą i bardziej integracyjną Kanadę.

Imigracja do Kanady w ostatnim czasie — co się zmieniło?

Kanadyjskie władze imigracyjne wprowadziły kilka zachęt i innowacji w celu poprawy obecnego systemu przyjmowania cudzoziemców. Utworzono wirtualne usługi dla osób ubiegających się o imigrację, a w niektórych programach imigracyjnych wprowadzono zmiany.

Jak zauważył Marco Mendicino, system imigracyjny odegrał kluczową rolę w ogólnej reakcji Kanady na wyzwanie, jakie stanowi zakażenie koronawirusem. Imigracja jest tym, co nadal będzie napędzać ożywienie gospodarcze i dobrobyt w tym kraju. Jak zauważono na forum, społeczeństwo kanadyjskie w przeważającej większości popiera imigrację i jest to bardzo pożądane.

Natychmiastowe plany imigracyjne

Uczestniczący ministrowie zgodzili się kontynuować współpracę w celu zapewnienia, że wszystkie programy imigracyjne kraju uzupełniają się wzajemnie, spełniają potrzeby regionalne i wspierają integracyjną i zamożną Kanadę. W najbliższych miesiącach system imigracyjny będzie pracował nad wieloma ważnymi kwestiami, w tym:

 • skrócenie czasu rozpatrywania wniosków imigracyjnych;
 • regionalne rozmieszczenie imigrantów;
 • pomyślny rozwój imigracji prowincjonalnej;
 • imigracja poza Quebec dla francuskojęzycznych obcokrajowców;
 • Zwiększona współpraca w zakresie polityki imigracyjnej, rozwoju programów imigracyjnych i sposobu, w jaki cudzoziemcy mogą uzyskać prawo stałego pobytu w Kanadzie;
 • będzie działać na rzecz wspierania żywotności kanadyjskich społeczności i potrzeb rynku pracy.
Źródło
 • #Kanadyjskie wiadomości
 • #imigracja do Kanady
 • #emigracja do Kanady
 • #programy imigracyjne w Kanadzie
 • #programy imigracyjne w Kanadzie
 • #relokacja do Kanady
 • #imigracja do Kanady dla profesjonalistów
 • #stały pobyt w Kanadzie
 • #status pobytu w Kanadzie
 • #uzyskanie stałego pobytu w Kanadzie
 • #sposoby imigracji do Kanady
 • #imigracja po studiach w Kanadzie
 • #imigracja do Kanady poprzez studia
 • #ministerstwo imigracji w Kanadzie
 • #usługi imigracyjne Kanada
 • #imigracja do kanadyjskich prowincji