Alberta dzieli się wynikami loterii imigracyjnej

Alberta dzieli się wynikami loterii imigracyjnej

Prowincja zaprosiła kandydatów, którzy uczestniczą w federalnym programie imigracyjnym.

Alberta ogłosiła wyniki procesu selekcji, który odbył się 18 maja. Tego dnia Alberta's immigration program rozesłała 250 zaproszeń do ubiegania się o nominację z prowincji. Losowanie odbyło się wśród kandydatów, którzy wzięli udział w wojewódzkim strumieniu imigracyjnym z selekcją przez Express Entry.

Minimalny wynik complex ranking system (CRS) wynosił 301. Jest to o 1 punkt więcej w porównaniu do poprzedniej selekcji, która odbyła się 5 maja.

Kandydaci musieli posiadać profil w systemie Express Entry, aby otrzymać zaproszenie do selekcji. Express Entry jest systemem, który rząd federalny Kanady wykorzystuje do rozpatrywania wniosków o stały pobyt w ramach trzech federalnych programów imigracyjnych:

Kandydaci, którzy otrzymają nominację prowincjonalną, otrzymują dodatkowo 600 punktów. To praktycznie gwarantuje, że otrzymają oni zaproszenie do złożenia wniosku w kolejnym losowaniu Express Entry.

Punkty przyznawane są za czynniki ludzkie, takie jak wiek kandydata, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka angielskiego lub francuskiego i inne.

Aby zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie zaproszenia do ubiegania się o nominację z Prowincji Alberta, zalecamy śledzenie historii zdanych egzaminów i liczby zaproszeń.

Źródło
 • #imigracja do Kanady
 • #imigracja do Alberty
 • #wiza pracownicza do Alberty
 • #praca w Kanadzie
 • #imigracja do Kanady
 • #prowincjonalne programy imigracyjne
 • #Provincial Nominee Program
 • #stały pobyt w Kanadzie
 • #zaproszenie do składania wniosków
 • #zaproszenie prowincjonalne
 • #nominacja prowincjonalna
 • #historia selekcji
 • #AINP