Imigracja na Wyspę Księcia Edwarda dla międzynarodowych absolwentów

Imigracja na Wyspę Księcia Edwarda dla międzynarodowych absolwentów

Cudzoziemcy, którzy ukończyli studia wyższe na Wyspie Księcia Edwarda i znaleźli pracę, mogą imigrować poprzez strumień International Graduates.

Strumień International Graduates programu prowincji Prince Edward Island jest przeznaczony dla lokalnych absolwentów, którzy znaleźli zatrudnienie w prowincji. Szczególną cechą strumienia jest to, że prowincja nie ma szczególnych wymagań językowych i nie wymaga testu językowego.

Wymagania

Aby móc ubiegać się o zagraniczny strumień absolwentów, należy spełnić następujące wymagania

 • być w wieku od 18 do 59 lat;
 • ukończyć program edukacyjny na Wyspie Księcia Edwarda;
 • uzyskać ofertę pracy w województwie;
 • posiadać wystarczającą znajomość języka angielskiego lub francuskiego, aby móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe;
 • wykazać zdolność do utrzymania siebie i członków rodziny.

Ocena kandydatów

Wyspa Księcia Edwarda ocenia kandydatów na imigrantów za pomocą systemu Expression of Interest obowiązującego w prowincji. Może on przyznać do 100 punktów za takie czynniki jak wiek, wykształcenie, zatrudnienie i zdolność do adaptacji w województwie. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

Kryterium Punkty
Wiek (do 25 punktów)
18-24 lata 10
25 do 44 lat 25
45-49 lat 15
Starszy niż 49 lat 0
Edukacja (do 35 punktów)
Tytuł magistra lub doktora 35
Tytuł licencjata w przypadku programu trwającego 3 lata lub dłużej lub ukończenie programu akademickiego trwającego 1 rok lub dłużej 20
Zatrudnienie (do 20 punktów)
Aktualne prace na Wyspie Księcia Edwarda 5
Oferta pracy na Wyspie Księcia Edwarda jest związana z wykształceniem 10
Wykształcenie uznane przez wojewódzki organ regulacyjny (dla zawodów wymagających licencji) 5
1 rok doświadczenia na Wyspie Księcia Edwarda 5
Zdolność adaptacyjna (do 20 pkt)
Bliscy krewni w województwie 5
Małżonek lub dziecko kandydata zdało egzamin językowy z języka angielskiego lub francuskiego na poziomie CLB 6 lub wyższym 5
Posiadanie nieruchomości w województwie od 12 miesięcy 5
Ukończona edukacja w województwie 5
Małżonek ma 3 lub więcej lat doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat 5

Jak się ubiegać

Jeśli kwalifikujesz się do strumienia International Graduates, możesz założyć konto Expression of Interest na oficjalnej stronie Prince Edward Island.

***

Aby dowiedzieć się o innych strumieniach programu prowincji Wyspy Księcia Edwarda, zobacz "Imigracja na Wyspę Księcia Edwarda — program prowincji Kanady".

Źródło
 • #Kanadyjski program dla absolwentów
 • #edukacja w Kanadzie
 • #studia w Kanadzie
 • #imigracja do Kanady
 • #imigracja na Wyspę Księcia Edwarda
 • #imigracja wykwalifikowanych pracowników do Kanady
 • #wiza pracownicza do Kanady
 • #praca w Kanadzie
 • #prowincjonalne programy imigracyjne
 • #Provincial Nominee Program
 • #Prince Edward Island Provincial Nominee Program
 • #PEI PNP
 • #imigracja na Wyspę Księcia Edwarda
 • #stały pobyt w Kanadzie
 • #Międzynarodowi absolwenci