Imigracja do Manitoby dla absolwentów-przedsiębiorców

Imigracja do Manitoby dla absolwentów-przedsiębiorców

Kategoria International Student Entrepreneur Pilot w programie prowincji Manitoba pozwala absolwentom, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą, uzyskać pozwolenie na pobyt stały.

Strumień International Education — International Student Entrepreneur Pilot przeznaczony jest dla kandydatów, którzy ukończyli studia w Manitobie i chcą prowadzić działalność gospodarczą w tej prowincji. Przed złożeniem wniosku kandydaci muszą wziąć udział w sesji informacyjnej.

Wymagania

Aby złożyć wniosek, musisz spełnić następujące wymagania:

 • być w wieku od 21 do 35 lat;
 • ukończyć minimum 2-letnie studia na uniwersytecie w Manitobie i uzyskać pozwolenie na pracę;
 • by zamieszkać w Manitobie po ukończeniu studiów;
 • wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego lub francuskiego na poziomie 7 w skali CLB (powyżej średniej);
 • sporządzić biznesplan;
 • uczestniczyć w sesji informacyjnej w Manitobie;
 • prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 6 miesięcy jako kierownik przed złożeniem wniosku, z udziałem w działalności gospodarczej na poziomie co najmniej 51%;
 • wykazać się wystarczającą ilością pieniędzy na utrzymanie siebie i członków rodziny.

Potwierdzenie środków finansowych

Musisz wykazać, że masz pieniądze na koncie przez pierwsze 12 miesięcy życia po otrzymaniu zezwolenia na pobyt stały. Wymóg ten jest zniesiony, jeśli w momencie składania wniosku pracujesz już dla lokalnego pracodawcy.

Liczba członków rodziny Kwota w dolarach kanadyjskich
1 $25 920
2 $32 270
3 $39 672
4 $48 166
5 $54 630
6 $61 612
7 $68 598
Każdy dodatkowy członek rodziny $6 984

Jak się ubiegać

Osoby zainteresowane imigracją do Manitoby w ramach programu Graduate Entrepreneur Pilot powinny wysłać zgłoszenie na adres mail, aby zarejestrować się na sesję informacyjną.

***

Aby dowiedzieć się o innych strumieniach programu prowincji Manitoba, zobacz "Imigracja do Manitoby — program prowincji Kanady".

Źródło
 • #imigracja do Kanady
 • #imigracja do Manitoby
 • #imigracja wykwalifikowanych pracowników do Kanady
 • #wiza pracownicza do Kanady
 • #praca w Kanadzie
 • #imigracja do Kanady
 • #prowincjonalne programy imigracyjne
 • #Manitoba Immigrant Nominee Program
 • #MPNP
 • #edukacja międzynarodowa