Imigracja do Alberty - program prowincji Kanady (AINP)

Imigracja do Alberty - program prowincji Kanady (AINP)

Prowincjonalny program Alberty oferuje stały pobyt dla profesjonalistów z doświadczeniem zawodowym, absolwentów kanadyjskich uniwersytetów i inwestorów chcących inwestować w rolnictwo.

Alberta jest prowincją w zachodniej Kanadzie i jednym z najbogatszych regionów w kraju. W Albercie znajdują się miasta Calgary, jeden z głównych ośrodków handlowych Kanady i główny węzeł komunikacyjny, oraz Edmonton, stolica prowincji i król przemysłu naftowego i gazowego w regionie.

Prowincjonalne miasta Edmonton i Calgary są popularnymi miejscami docelowymi dla imigrantów w Albercie. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego przez długi czas było siłą napędową gospodarki Alberty, ale technologie informatyczne, opieka zdrowotna i inne sektory stają się coraz bardziej znaczące, ponieważ rząd prowincji pracuje nad dywersyfikacją poza energetyką.

Kandydaci, którzy nie uzyskają wystarczająco wysokiego wyniku, aby imigrować do Kanady w ramach programu federalnego, mogą spróbować imigracji w ramach jednego z 11 programów prowincyjnych — nie jest to trudne i jest dostępne dla szerokiego zakresu zawodów. Podobny program funkcjonuje w Albercie.

Program Alberta Immigrant Nominee Program (AINP) składa się z czterech strumieni:

Alberta Opportunity Stream (AOS) — prowincjonalny program Alberty dla osób z ważnym pozwoleniem na pracę. Ten nurt mogą wybrać osoby pracujące w tej prowincji oraz osoby pracujące w zawodzie, który odpowiada ich dotychczasowemu doświadczeniu zawodowemu.

- Alberta Express Entry Stream to strumień dla osób, które mają aktywny profil Express Entry i zostały zaproszone do składania aplikacji. Są to zazwyczaj profesjonaliści, którzy mogą być cenni dla gospodarki Alberty, oraz międzynarodowi absolwenci kanadyjskich uczelni.

- Self-Employed Farmer Stream — strumień dla osób planujących zakup lub założenie gospodarstwa rolnego (dla samozatrudnionych rolników-inwestorów).

International Graduate Entrepreneur Immigration Stream — strumień imigracyjny dla międzynarodowych absolwentów uniwersytetów i college'ów w Albercie planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w prowincji.

Wybierając jeden ze strumieni programu prowincji Alberta, możesz uzyskać stały pobyt w Kanadzie, a po trzech latach stałego pobytu — obywatelstwo tego kraju.

Aby zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie zaproszenia do ubiegania się o nominację, zalecamy śledzenie historii zdanych egzaminów i liczby zaproszeń.

  • #imigracja do Alberty
  • #Alberta
  • #imigracja do Kanady
  • #Alberta Provincial Program
  • #Prowincja Alberta
  • #Alberta Immigrant Nominee Program
  • #AINP
  • #Alberta Opportunity
  • #Alberta Express Entry
  • #Self-Employed Farmer