Kanada odnotowuje rekordowe wzrosty cen

Kanada odnotowuje rekordowe wzrosty cen

Statistics Canada oblicza, że roczna stopa inflacji jest bliska rekordowi z 1991 roku. Indeks cen konsumpcyjnych gwałtownie rośnie, a siła nabywcza waluty spada.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych, który odzwierciedla stopę inflacji, wzrósł średnio o 3,4% w całym roku 2021, w porównaniu z zaledwie 0,7% wzrostem w roku 2020.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,8% 2,9% 1,5% 0,9% 1,9% 1,1% 1,4% 1,6% 2,3% 1,9% 0,7%

Najwyższy roczny wskaźnik wzrostu został odnotowany przez Statistics Canada w 1991 roku, na poziomie 5,6%. Dla porównania, roczny wzrost w Rosji nie spadł poniżej 3% w ciągu ostatnich 10 lat.

W grudniu 2021 r. indeks cen konsumpcyjnych w Kanadzie był o 4,8% wyższy niż w grudniu 2020 r. W listopadzie był on wyższy o 4,7%. Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych jest obliczany na podstawie cen w "koszyku konsumenta", hipotetycznym zestawie dóbr, które typowa osoba o średnim dochodzie kupuje w danym okresie. Stosunek średnich rocznych wydatków pokazuje przybliżony poziom zmiany cen w ciągu roku.

Statistics Canada analizuje w sumie osiem kategorii dóbr konsumpcyjnych — najszybciej rosły ceny transportu, o 7,2% w ciągu roku. Żywność, media, czynsze mieszkaniowe, meble i sprzęt gospodarstwa domowego — wszystkie te czynniki odnotowały wyraźnie wyższe ceny niż w 2020 r. Odzież i obuwie nieznacznie potaniały, a wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych spadł o 0,3%.

Wyspa Księcia Edwarda i Nowa Szkocja odnotowały najwyższe stopy inflacji: odpowiednio 5,1% i 4,1%. Wzrost cen we wszystkich prowincjach atlantyckich, a także w Quebecu i Ontario przekroczył średnią krajową. Jednak zachodnie prowincje pozostały w tyle za średnią krajową, a Saskatchewan odnotował najniższy poziom wzrostu cen o 2,6%.

Rząd kanadyjski szybko zareagował na rosnące ceny konsumpcyjne poprzez indeksację płac. Średnia stawka godzinowa wzrosła o 7,6 CAD od 2010 roku. W 2021 roku było to 30 dolarów CAD.

Źródło
  • #ceny w Kanadzie
  • #koszty życia w Kanadzie
  • #koszyk dóbr imigrantów
  • #inflacja w Kanadzie
  • #wzrost cen w Kanadzie
  • #życie w Kanadzie
  • #stopa inflacji w Kanadzie