Budżet Kanady otwiera nowe możliwości dla imigrantów

Budżet Kanady otwiera nowe możliwości dla imigrantów

Plan federalny 2021 ma na celu przywrócenie miejsc pracy, wzrostu i odporności.

19 kwietnia minister finansów Kanady Chrystia Freeland przedstawiła budżet na 2021 rok. W ramach zakończenia skutków COVID-19, plan federalny ma na celu pełną odbudowę gospodarki kraju i wzmocnienie pozycji ludności pracującej. Przedstawia on opcje wspierania przedsiębiorstw, jak również inwestycje mające na celu tworzenie miejsc pracy i pomoc przedsiębiorstwom.

Imigracja odpowiadała za połowę średniego wzrostu PKB Kanady od 2016 do 2019 roku i prawie trzy czwarte wzrostu w 2019 roku. Rząd uznaje, że imigranci przyczyniają się do rozwoju kanadyjskiej gospodarki, przyciągając największe talenty i zwiększając kapitał inwestycyjny.

Tworzenie nowoczesnej platformy imigracyjnej

W budżecie na rok 2021 proponuje się zainwestowanie 428,9 mln dolarów CAD w rozwój infrastruktury cyfrowej. 398,5 mln USD pozostanie na amortyzację, począwszy od 2021-2022 r., w celu opracowania i wdrożenia nowej platformy cyfrowej, która zastąpi przestarzały Globalny System Zarządzania Sprawami (GCMS). Przyspieszy to rozpatrywanie wniosków i wsparcie dla wnioskodawców począwszy od 2023 r.

Rozszerzenie programu pracy czasowej dla pracowników zagranicznych

49,5 mln dolarów CAD, w latach 2021-2022, ma trafić do Employment and Community Development Canada na wsparcie organizacji społecznych, które udzielają pomocy nowo przybyłym imigrantom lub osobom w sytuacjach kryzysowych.

54,9 mln dolarów na zatrudnienie i rozwój społeczny imigrantów i uchodźców, aby zapewnić tymczasowym pracownikom zagranicznym odpowiednie warunki pracy i płacy.

Wsparcie dla kobiet bez doświadczenia zawodowego

Budżet 2021 proponuje przeznaczenie 15 milionów dolarów CAD dla Immigration, Refugees and Citizenship Canada na rozszerzenie pilotażowej inicjatywy dla nowoprzybyłych kobiet. Przyczyni się to do poprawy wyników zatrudnienia i kariery zawodowej kobiet.

Szybka ścieżka do stałego pobytu

Rząd planuje unowocześnić system, dzięki któremu imigranci otrzymują prawo stałego pobytu w Kanadzie. Specjaliści i pracownicy, którzy już przebywają w kraju, będą mogli znacznie szybciej uzyskać prawo stałego pobytu w Kanadzie.

Optymalizacja Express Entry

Planuje się szereg reform w celu zwiększenia skuteczności Express Entry, aby pomóc Kanadzie w realizacji jej planu imigracyjnego na lata 2021-2023.

Rząd Kanady zamierza również zaproponować zmiany w ustawie o imigracji i ochronie uchodźców (Immigration and Refugee Protection Act). Zmiany te będą miały wpływ na uprawnienia Ministra Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady.

Otrzyma ona możliwość wykorzystania wytycznych ministerialnych w celu wybrania kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają potrzebom kanadyjskiego rynku pracy z rosnącej puli kandydatów.

Źródło
  • #imigracja do Kanady
  • #przeprowadzka do Kanady
  • #stały pobyt w Kanadzie
  • #budżet kanadyjski
  • #plan federalny
  • #Express Entry
  • #praca dla imigrantów
  • #pracownicy zagraniczni
  • #rozwój społeczny
  • #kobiety bez doświadczenia zawodowego