Co należy zrobić w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19 podczas wjazdu do Kanady?

Co należy zrobić w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19 podczas wjazdu do Kanady?

Premier wyjaśnił plan działania w takim scenariuszu.

Po kilku poważnych aktualizacjach kanadyjskich zasad wjazdu, Justin Trudeau przedstawił, co stanie się z podróżnymi, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 po przybyciu na granicę.

Od 22 lutego, każda osoba wjeżdżająca do Kanady drogą lądową lub powietrzną musi zdać test COVID-19 po przylocie, oprócz testu przeprowadzonego 72 godziny przed odlotem.

Jeżeli wynik testu będzie negatywny, większość podróżnych otrzyma zgodę na kontynuowanie podróży do miejsca docelowego, gdzie będą musieli przejść obowiązkowy okres kwarantanny zgodnie z ustawą o kwarantannie obowiązującą w Kanadzie (Quarantine Act of Canada). W ten sposób podróżujący samolotem będą musieli przejść obowiązkowy trzydniowy okres kwarantanny w specjalnym hotelu.

Nie dotyczy to jednak osób, które po przyjeździe do Kanady uzyskały pozytywny wynik testu na tę chorobę.

W serii tweetów na temat nowych ograniczeń w podróżowaniu po kraju premier wyjaśnił, co stanie się z osobami, które są chore lub wykazują objawy.

"Jeśli wyniki testów na obecność COVID-19 są pozytywne, będziesz musiał natychmiast poddać się kwarantannie w medycznych placówkach rządowych" — napisał.

Obiekty te są oddzielone od hoteli objętych kwarantanną w Kanadzie i oczekuje się, że podróżni pozostaną w nich do końca dwutygodniowego okresu izolacji.

Niestosowanie się do zaktualizowanych ograniczeń w podróżowaniu może skutkować grzywną w wysokości do 750 000 USD CAD lub nawet sześcioma miesiącami więzienia.

Źródło
  • #kwarantanna w Kanadzie
  • #wjazd do Kanady
  • #pozytywny wynik testu na obecność COVID
  • #negatywny wynik testu na obecność COVID
  • #obowiązkowa kwarantanna w Kanadzie
  • #hotele objęte kwarantanną w Kanadzie