Obiecano, że paszporty będą wydawane bez opóźnień w 2023 r.

Obiecano, że paszporty będą wydawane bez opóźnień w 2023 r.

Mieszkańcy Kanady, którzy stawali w długich kolejkach po paszport, mieli pretensje.

W ubiegłym roku program paszportowy znalazł się pod silną presją. Powstałe problemy dotyczyły COVID-19 i okoliczności wynikających z pandemii. Dlatego trzeba było czekać w długiej kolejce, aby otrzymać paszport. W związku z tym ludzie byli niezadowoleni.

Przez ostatnie 10 miesięcy trwały prace nad usprawnieniem usługi, tak aby Kanadyjczycy mieli dostęp do terminowych i sprawnych usług paszportowych. Powstała więc specjalna strona internetowa do śledzenia postępów i wyników.

Minister ds. rodziny, dzieci i rozwoju społecznego Carina Gould powiedziała, że wydawanie i dostarczanie paszportów wróciło do pierwotnej prędkości przetwarzania, a zaległości prawie całkowicie zniknęły.

Zgodnie z przepisami rządowymi, przetwarzanie wniosków paszportowych i danych osobowych trwa 10 dni. Na dostawę pocztą potrzeba kolejnych 20 dni.

Czas przetwarzania i dostawy został skrócony dzięki kilku czynnikom:

 • rekrutacja dodatkowych pracowników do departamentu;
 • praca w nadgodzinach z dodatkowym wynagrodzeniem;
 • stworzenie konkretnego i jasnego harmonogramu likwidacji zaległości;
 • ponowna ocena istniejących programów.

Skuteczność w przetwarzaniu wniosków wynosi 95%, a w dostarczaniu 98%.

Passport Canada zaleca, aby skontaktować się z wydziałem.

 1. Jeżeli wniosek został złożony, ale paszport nie został odebrany w terminie
 2. Mieszkańcy, których paszport został wydany w 2013 roku i nadszedł czas na jego odnowienie, na złożenie wniosku o przedłużenie.
Istnieje ponad 300 ośrodków Service Canada, które mogą zapewnić 20-dniową obsługę wniosków paszportowych. Dodatkowe 13 ośrodków Service Canada oferuje 10-dniową usługę paszportową. 36 specjalistycznych biur paszportowych, świadczy usługę doręczenia w ciągu 10 dni.

Service Canada od 1 kwietnia 2022 roku wydała 2,38 mln paszportów.

Standard obsługi wniosku złożonego osobiście w specjalistycznym biurze paszportowym wynosi 10 dni roboczych, a w przypadku wniosków wysłanych pocztą i złożonych w kanadyjskim centrum obsługi — 20 dni roboczych.

Źródło
 • #Kanadyjski paszport
 • #wiza do Kanady 2023
 • #imigracja do Kanady
 • #podróż do Kanady
 • #obywatelstwo do Kanady
 • #dokumenty do Kanady
 • #jak przenieść się do Kanady w 2023 r.