Kolumbia Brytyjska kontynuuje rozwój infrastruktury

Kolumbia Brytyjska kontynuuje rozwój infrastruktury

Władze inwestują prawie 30 milionów dolarów CAD.

Niektóre z miast B.C. są zagrożone powodzią i osuwiskami, a władze regionu, świadome skali problemu, kontynuują prace nad jego rozwiązaniem.

Niedawno pisaliśmy o tym, jak prowincja uruchamia projekty infrastruktury transportowej z japońską korporacją JOIN i zamierza w ciągu 10 lat dokonać drastycznych zmian w usprawnieniu miast. Na drugi dzień ogłoszono, że kolejne 29,5 mln dolarów CAD zostanie zainwestowane w programy bezpieczeństwa publicznego. Tym razem mają one na celu zmniejszenie i złagodzenie ryzyka powodzi i osuwisk w 11 społecznościach w całej Kolumbii Brytyjskiej i są dodatkiem do 18 innych projektów łagodzenia skutków katastrof, które zostały ogłoszone latem ubiegłego roku.

Plan obejmuje takie prace jak zwiększenie pojemności retencyjnej w celu ochrony domów, firm i usług przed lawinami błotnymi podczas powodzi, odbudowę leveli oraz stabilizację infrastruktury naturalnej. Podano, że finansowanie będzie pochodzić głównie od rządu federalnego, a prowincja zainwestuje 4,8 mln CAD z całości.

W ciągu ostatnich 6 lat w B.C. zatwierdzono 40 projektów łagodzenia skutków klęsk żywiołowych o łącznym wkładzie federalnym ponad 275,4 mln USD CAD.

W ramach Kanadyjskiego Planu Inwestycji Infrastrukturalnych rząd federalny inwestuje ponad 180 miliardów dolarów w ciągu 12 lat w projekty transportu publicznego, zieloną infrastrukturę, infrastrukturę społeczną, szlaki handlowe i transportowe oraz społeczności wiejskie i północne Kanady.

Źródło
  • #Kolumbia Brytyjska
  • #życie w BC
  • #prowincje Kanady
  • #rozwój infrastruktury w BC
  • #rząd BC
  • #życie w prowincjach Kanady
  • #wiadomości z prowincji w Kanadzie