Ukraińscy lekarze migranci oburzeni brakiem wsparcia w Nowej Szkocji

Ukraińscy lekarze migranci oburzeni brakiem wsparcia w Nowej Szkocji

Władze wojewódzkie opóźniają proces uzyskania pozwolenia na pracę.

Wśród pogarszającego się kryzysu zdrowotnego w Kanadzie zaczęły pojawiać się doniesienia, że rządy prowincji nie pomagają w przyspieszeniu zatrudniania gotowych do pracy medyków.

Osiedleni w Nowej Szkocji pracownicy służby zdrowia z Ukrainy mówią, że są sfrustrowani tym, jak trudno jest uzyskać pozwolenie na pracę.

Prowincja przyciągnęła specjalistów programem Nova Scotia Health, który obiecywał im zatrudnienie. Strumień dla lekarzy, który ma wypełnić imigrantami puste miejsca w placówkach zdrowia, wyglądał obiecująco. W rzeczywistości jednak, jak mówią Ukraińcy, programy te nie działają.

Jak informują, największe problemy, z jakimi się spotykają, związane są z wydawaniem licencji: na odpowiedzi urzędnicy muszą czekać tygodniami.

Jedna z pielęgniarek, która bez końca czeka na wieści od komisarzy, uważa, że władze nie wykorzystują w czasie kryzysu pracowników służby zdrowia, którymi dysponują. Podkreśla też, że nie ma możliwości pójścia na studia dzienne w celu uzyskania certyfikatu, bo musi pracować i zapewnić byt sobie i córce, z którą przyjechała.

Minister zdrowia Nowej Szkocji powiedział ponad miesiąc temu, że prowincja szuka Ukraińców, aby wypełnić wakaty w służbie zdrowia, podkreślając, że proces uzyskania licencji nie będzie łatwy.

2 sierpnia powiedziała w wywiadzie, że medycy bez odpowiedzi mogą samodzielnie składać wnioski do Biura Rekrutacji Pracowników Medycznych. Jako główny problem nowo przybyłych wymienia niewłaściwe kompetencje i brak znajomości języka angielskiego.

Ogólnie zgadza się, że proces atestacji w prowincjach atlantyckich jest daleki od ideału i nie zaprzecza, że można by wprowadzić nowe schematy i zasady.

Dr Gus Grant, dyrektor generalny College of Physicians and Surgeons, widzi inne przeszkody w szybkim zapełnieniu pustych miejsc i przytacza statystyki: urząd rozmieścił 69 medyków wykształconych na Ukrainie. Na dzień dzisiejszy większości z nich nie ma w województwach. Kolegium nadaje kandydatom certyfikaty, pozwalające na wykonywanie zawodu lekarza w województwie. W trakcie przetwarzania dokumentów okazało się, że 26 kandydatów ewidentnie nie kwalifikuje się do żadnej formy licencji, natomiast 10 może kwalifikować się do licencji ratownika medycznego.

Według niego, obowiązująca w Kanadzie ścisła procedura licencyjna dla lekarzy musi być przestrzegana we wszystkich przypadkach bez wyjątku, ale to nie oznacza, że wykształceni za granicą specjaliści medyczni z doświadczeniem nie mogą zrobić czegoś, by pomóc.

Ze swojej strony Urząd ds. Rekrutacji w Ochronie Zdrowia, który jest najbardziej obwiniany za opóźnienia, powiedział, że pracuje nad podejściem, które usprawni proces rekrutacji.

Źródło
  • #życie w Kanadzie
  • #przeprowadzka do Kanady
  • #przeniesienie medyków do Kanady
  • #kryzys zdrowotny w Kanadzie
  • #praca jako lekarz w Kanadzie
  • #certyfikacja lekarzy w Kanadzie
  • #licencja lekarza w Kanadzie
  • #licencja medyczna w Kanadzie
  • #uzyskanie licencji dla lekarza w Kanadzie
  • #Nowa Szkocja