Co podwyżka głównej stopy procentowej oznacza dla Kanadyjczyków?

Co podwyżka głównej stopy procentowej oznacza dla Kanadyjczyków?

Bank Kanady podniósł stopę procentową do 1,5%.

Inflacja w Kanadzie wzrosła do najwyższego poziomu od dziesięciu lat. W kwietniu Bank Kanady podniósł stopę procentową o 0,5% zamiast oczekiwanych 0,25%, tłumacząc, że inflacja rośnie zbyt szybko. Oczekiwano wówczas, że inflacja wyniesie 6%, ale obecnie osiągnęła ona poziom 6,8%. W dniu 1 czerwca Bank Kanady podniósł stopę procentową do 1,5%, dając do zrozumienia, że nie jest to limit.

Wydawałoby się, że 1,5% to niewiele. Kanadyjczycy wciąż pamiętają, że w latach 80. kluczowa stopa procentowa wynosiła ponad 10%. Jednak od końca lat 90. zadłużenie konsumpcyjne kanadyjskich gospodarstw domowych przekracza ich dochody.

Zadłużenie Kanadyjczyków w stosunku do dochodówKanada zajmuje obecnie czwarte miejsce na świecie pod względem stosunku przeciętnego zadłużenia gospodarstwa domowego do dochodów — wynosi on 179%. Przed nami są tylko Norwegia, Dania i Holandia.

Mieszkańcy krajów Europy Wschodniej pożyczają najmniej — nie więcej niż 45% dochodu rodziny. Wynika to z faktu, że ludzie rzadziej zaciągają kredyty hipoteczne: w 2018 r. w Rosji, na Łotwie, Węgrzech i Litwie od 81,6% do 89,9% ludności posiadało w pełni swoje domy. W Danii, Norwegii i Holandii liczba właścicieli jest mniejsza i wynosi od 60,5% do 81,3%.

Jeśli spojrzeć na statystyki dotyczące wysokości kredytów konsumenckich i zaległości płatniczych w poszczególnych prowincjach Kanady, można zauważyć, że ludzie w większości żyją w długach, a pewna liczba osób nie wywiązuje się ze swoich płatności zarówno w zeszłym roku, jak i przed pandemią.

Średnie krajowe zadłużenie konsumentów w czwartym kwartale 2022 roku wynosiło $20 686 CAD na osobę, i to bez kredytów hipotecznych, tylko z kartami kredytowymi i kredytami samochodowymi. Do końca 2021 r. odnotowano niewielki wzrost poziomu opóźnień w płatnościach: liczba opóźnionych płatności na kartach kredytowych powyżej 90 dni wzrosła o 2,7%, a liczba opóźnionych płatności na kredytach samochodowych wzrosła o 14,7% w porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r. Było to jeszcze przed gwałtownym wzrostem cen żywności i paliw.

Gdy Bank Kanady podnosi swoją główną stopę procentową, wszystkie banki podnoszą swoje stopy procentowe. Osoby, które miały kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej, mogą się przekonać, że będą musiały płacić co miesiąc cztery razy więcej. Osoby, które już zalegają z płatnościami, będą musiały liczyć się z wyjątkowo wysokimi karami.

Źródło, źródło, źródło
  • #inflacja w Kanadzie
  • #Bank of Canada
  • #podstawowe stopy procentowe w Kanadzie
  • #dług konsumencki w Kanadzie
  • #system bankowy w Kanadzie
  • #banki w Kanadzie
  • #kredyty w Kanadzie
  • #wzrost cen w Kanadzie