Państwo B.C. znów popełniło podwójny błąd imigracyjny

Państwo B.C. znów popełniło podwójny błąd imigracyjny

Szczęście uśmiechnęło się do wszystkich zawodów, a także do tych, na które jest zapotrzebowanie na prowincjonalnym rynku pracy.

W dniu 17 maja Kolumbia Brytyjska wysłała 185 zaproszeń do prowincjonalnego programu imigracyjnego. Tego dnia odbyły się jednocześnie dwie selekcje: jedna ogólna, a druga skierowana do określonych zawodów.

W losowaniu ogólnym zaproszenia otrzymały 154 osoby. Wśród nich byli również technicy. Punkty zaliczeniowe zostały podzielone w następujący sposób:

Strumień Wynik pozytywny
Wykwalifikowani specjaliści 109
Kwalifikowani specjaliści zarejestrowani w Express Entry 123
Międzynarodowi absolwenci kanadyjskich uniwersytetów 97
zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni zarejestrowani w Express Entry 107
Specjaliści niższego i średniego szczebla 77

Poprzednie wybory dla wszystkich zawodów odbyły się 3 maja. W porównaniu z tym, oceny zdających w nowym losowaniu pozostają prawie niezmienione.

Kolejne 31 zaproszeń skierowano do kandydatów z zawodami poszukiwanymi. Wyniki punktowe i liczba zaproszeń zostały podzielone w następujący sposób:

Strumienie Liczba zaproszeń Wynik pozytywny Zawody
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, w tym absolwenci o profilu Express Entry 21 62 Nauczyciele i asystenci edukacji wczesnoszkolnej
Wykwalifikowani specjaliści, zagraniczni absolwenci kanadyjskich uczelni, w tym o profilu Express Entry, specjaliści o niskich i średnich kwalifikacjach Mniej niż 5 62 Pracownicy służby zdrowia (poza zawodami wymienionymi poniżej)
Specjaliści niższego i średniego szczebla Mniej niż 5 62 Asystenci pielęgniarscy, opiekunowie i asystenci opieki nad pacjentem

Poprzednie losowanie celów w województwie odbyło się 10 maja. W nowym naborze wynik zaliczenia pozostaje bez zmian.

Prześledź historię selekcji w Kolumbii Brytyjskiej, aby zwiększyć swoje szanse na imigrację do tej prowincji.


Хотите иммигрировать в Канаду, но не знаете с чего начать?

👉Пройдите бесплатную оценку шансов с помощью искусственного интеллекта, который проанализирует все доступные способы и скажет стоит ли вам тратить время.

Źródło
  • #Prowincja Kolumbia Brytyjska
  • #życie w Kolumbii Brytyjskiej
  • #gospodarka Kolumbii Brytyjskiej
  • #imigracja do Kolumbii Brytyjskiej
  • #wiza pracownicza do Kolumbii Brytyjskiej
  • #praca w Kolumbii Brytyjskiej
  • #praca w Kanadzie
  • #praca w Kolumbii Brytyjskiej
  • #imigracja do Kolumbii Brytyjskiej
  • #emigracja do Kolumbii Brytyjskiej