Wskazówki dotyczące ubiegania się o wyjazd do Kanady w ramach programu CUAET

Wskazówki dotyczące ubiegania się o wyjazd do Kanady w ramach programu CUAET

Aby wjechać do Kanady na podstawie Canada-Ukraine Emergency Entry Permit, należy wypełnić formularz wniosku. W tym artykule opiszemy krok po kroku, jak to zrobić.

Krok 1

Zarejestruj się na stronie internetowej Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

W tym celu należy skorzystać z łącza https://ircc.canada.ca/visit-visiter/en/get-account-ircc-portal.

Powinna się otworzyć strona widoczna na poniższym zrzucie ekranu:

CUAET screen1

Wpisz dwukrotnie swój adres e-mail w odpowiednie pola i kliknij przycisk Pobierz kod zaproszenia. Jeśli jesteś już zarejestrowany, kliknij łącze Zaloguj się, aby przejść do formularza logowania i podawania hasła.

Otrzymasz kod:

CUAET screen2

Kliknij przycisk Copy to clipboard (Kopiuj do schowka), aby skopiować kod do schowka, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby przejść do strony rejestracji w portalu IRCC. W nowej karcie zostanie otwarty formularz wprowadzania danych:

CUAET screen3

W polu Kod zaproszenia wklej kod z poprzedniej strony, używając kombinacji klawiszy Ctrl+V lub w inny sposób.

W polu Adres e-mail wpisz swój adres e-mail.

Wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło. Musi on mieć co najmniej 4 znaki (ale nie więcej niż 15) i zawierać co najmniej jedną małą literę łacińską, jedną dużą literę łacińską, cyfrę i znak specjalny.

W polu Nazwisko / imię wpisz swoje nazwisko (zapisane literami łacińskimi w paszporcie lub innym dokumencie).

W polu Nazwisko / imię wpisz swoje imię.

W obszarze Wybierz numer telefonu dla danego kraju lub terytorium (chyba że masz kanadyjski lub amerykański numer telefonu) wybierz opcję Inne.

W polu Dial code wprowadź kod kraju telefonu. Dla Ukrainy jest to 380.

W polu Numer telefonu wprowadź numer telefonu bez kodu kraju.

Nie ma potrzeby potwierdzania numeru telefonu, wystarczy podać adres e-mail.

Kliknij przycisk Zarejestruj się. Zostanie otwarty formularz weryfikacji:

CUAET screen4

Wejdź na podane konto e-mail i skopiuj sześciocyfrowy kod z listu otrzymanego z Departamentu Imigracji. Wklej go do odpowiedniego pola. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Krok 2

Zaloguj się na swoje konto i złóż wniosek.

W formularzu logowania i hasła wpisz swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się:

CUAET screen5

Następnie zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na warunki korzystania z portalu:

CUAET screen6

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru(ów) identyfikacyjnego(ych). Jeśli podejrzewasz, że ktoś inny uzyskał te informacje, musisz natychmiast skontaktować się z Ministerstwem Imigracji. Ministerstwo zdecydowanie zaleca wylogowanie się ze swojego konta po zakończeniu wypełniania formularzy i złożeniu wniosku.

Użytkownik zobowiązuje się do podawania dokładnych, kompletnych i prawdziwych informacji.

Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania danych osobowych przez inne osoby lub w wyniku problemów technicznych z dostępem do konta.

Duszpasterstwo może pisać do Ciebie na podany adres e-mail.

Jeśli wyrażasz zgodę na kontynuowanie korzystania z witryny internetowej ministerstwa na tych warunkach, kliknij przycisk Akceptuję.

Zostaniesz przeniesiony na stronę swojego konta:

CUAET screen7

Kliknij link Apply for a visitor visa, transit visa or a study permit (Złóż wniosek o wizę turystyczną, wizę tranzytową lub zezwolenie na naukę), aby przejść do tworzenia wniosku.

Uwaga: jeśli podczas wypełniania wniosku w którymkolwiek momencie się rozproszysz, zostaniesz wylogowany i będziesz musiał zalogować się ponownie — trafisz na stronę swojego konta w systemie. Jeśli już zacząłeś wypełniać formularz zgłoszeniowy, nie musisz zaczynać od nowa, wystarczy, że przewiniesz stronę w dół i klikniesz link Kontynuuj:

CUAET screen10

Przed utworzeniem wniosku należy ponownie potwierdzić, że zapoznano się z warunkami składania wniosków:

CUAET screen8

Warunki są następujące:

  • musisz kwalifikować się do programu, w ramach którego ubiegasz się o wjazd do Kanady (głównym wymogiem w przypadku programu CUAET jest posiadanie obywatelstwa ukraińskiego lub bycie członkiem rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy);
  • Przed wypełnieniem formularza wniosku należy przygotować paszport lub inny dokument podróży (w przypadku zagubienia dokumentów IRCC zajmie się tym indywidualnie, należy zadzwonić na infolinię lub skontaktować się z centrum składania wniosków wizowych);
  • Należy przeczytać pytania, odpowiedzieć na nie, a następnie wykonać i przesłać kopie elektroniczne (zdjęcia, skany) dokumentów, które mają znaleźć się na liście (odpowiednie formaty to .tiff, .jpg, .png, .doc, .docx lub .pdf);
  • musisz złożyć kompletny wniosek, tj. wszystkie wymagane dane i biometryczne, w ciągu 60 dni od złożenia wniosku, tj. kliknięcia poniższego przycisku (w przeciwnym razie Twoje dane zostaną usunięte i będziesz musiał zacząć wszystko od nowa).

Jeśli warunki są spełnione, zaznacz pole poniżej listy i kliknij przycisk Rozpocznij składanie wniosku.

Następnie wybierz, czy składasz wniosek we własnym imieniu, czy jako rodzina:

CUAET screen9

Wybierz Nie, jeśli jesteś sam, a Tak, jeśli wniosek składa rodzina. W polu Wybierz typ grupy, który ma zastosowanie w danej sytuacji, wybierz z listy rozwijanej pozycję Rodzina. Poniżej wpisz dowolną nazwę rodziny, np. [Twoje nazwisko] rodzina, jak na zrzucie ekranu. Kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj.

Krok 3

Wprowadź swoje dane osobowe.

W otwartym formularzu naciśnij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć wprowadzanie informacji o sobie i członkach swojej rodziny:

CUAET screen11

Następnie zostanie otwarty formularz, w którym należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • wybierz wizę, którą chcesz uzyskać — wybierz opcję Canada-Ukraine authorisation for emergency travel (CUAET);
  • wybierz, czy jesteś obywatelem Ukrainy posiadającym ważny paszport ukraiński, czy też sam nie jesteś obywatelem Ukrainy, ale jesteś członkiem rodziny obywatela Ukrainy zaliczonym do Twojej grupy rodzinnej (opcja Jestem członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy);
  • wybierz, czy chcesz uzyskać otwarte pozwolenie na pracę w Kanadzie — Tak, jeżeli tak, Nie, jeżeli nie.

Jeżeli w ostatnim punkcie odpowiedź brzmi "tak", zaznacz pole poniżej, aby potwierdzić, że składasz wniosek o zezwolenie na pracę w tym samym czasie, co wniosek o zezwolenie na wjazd do Kanady.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

CUAET screen12

Zostanie wyświetlona lista dokumentów i danych, które mogą być wymagane:

CUAET screen13

Dokumenty wymagane do wypełnienia wniosku:

  • ważny paszport lub dokument podróży z co najmniej jedną wolną stroną na wizę turystyczną;
  • dowód pokrewieństwa z członkiem najbliższej rodziny, który wraz z Tobą ubiega się o CUAET: akt małżeństwa lub dowód wspólnego pożycia (dokumenty wskazujące na wspólny adres); akt urodzenia; inne dokumenty wykazujące więzi rodzinne.

Dane do wprowadzenia:

  • dane osobowe;
  • szczegóły dotyczące dokumentu podróży lub dokumentu tożsamości;
  • wykształcenie;
  • informacje z rejestru karnego;
  • informacje o stanie zdrowia;
  • informacje o rodzinie.

Na kolejnym formularzu odpowiedz Tak, jeśli wypełniasz formularz dla innego członka rodziny, i Nie, jeśli wypełniasz formularz dla siebie:

CUAET screen14

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu wpisz swoje dane paszportowe (nazwisko, imię, rok, miesiąc i dzień urodzenia, płeć):

CUAET screen15

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy wpisać dane paszportu (lub innego dokumentu):

CUAET screen16

CUAET screen17

Pytanie: Z jakim dokumentem podróżujesz? — Wybierz opcję Passport (Paszport) dla paszportu lub Other travel document (Inny dokument podróży) dla tymczasowego dokumentu podróży.

Pytanie Jaki rodzaj paszportu? — Wybierz opcję Zwykły, jeśli posiadasz zwykły paszport (nie dyplomatyczny ani specjalny).

Pole Wybierz kod kraju zgodny z kodem podanym w paszporcie — wybierz kraj, który wydał Twój paszport.

Pytanie: Jakie obywatelstwo widnieje w Twoim paszporcie? — Wybierz swoją narodowość.

Pytanie Jaki jest numer Twojego paszportu lub dokumentu podróży? — Wpisz swój numer paszportu. Powtórz go w polu Confirm your passport or travel document number (Potwierdź numer paszportu lub dokumentu podróży).

Data wydania paszportu lub dokumentu podróży — wpisz dzień, miesiąc i rok wydania paszportu.

Data wygaśnięcia paszportu lub dokumentu podróży — wpisz dzień, miesiąc i rok wygaśnięcia paszportu.

Na poniższe pytania należy odpowiedzieć Tak lub Nie:

  • Czy jesteś legalnym stałym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych i posiadasz ważną Zieloną Kartę (kartę rejestracyjną cudzoziemca)? 
  • Czy w ciągu ostatnich 10 lat posiadałeś/aś kanadyjską wizę turystyczną? 
  • Czy posiadasz obecnie ważną amerykańską wizę nieimigracyjną?
  • Czy podróżujesz do Kanady drogą lotniczą? 

Uwaga: należy wypełnić ten sam formularz dla dzieci. Co zrobić, jeśli dziecko nie ma jeszcze paszportu? Obecnie Konsulat Ukrainy w Polsce rozwiązuje ten problem, wklejając zdjęcie dziecka i wpisując jego dane (imię i nazwisko w języku ukraińskim i angielskim, datę urodzenia) do paszportu rodzica. Pieczątka sprawia, że dokument jest ważny dla dwóch (lub trzech, jeśli jest dwoje dzieci itp.) osób. Jeśli masz taki paszport, wpisujesz dane z tego paszportu do formularza dla dziecka i robisz zdjęcie/zdjęcie z tych stron, na których są zdjęcia rodzica i dziecka.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy wpisać miejsce urodzenia (kraj, miasto):

CUAET screen18

Wybierz Tak lub Nie w odpowiedzi na pytanie — Czy jesteś obywatelem więcej niż jednego kraju lub terytorium?

Wybierz poniżej kraj, którego jesteś obywatelem.

Jeśli jesteś obywatelem tego kraju lub terytorium od urodzenia, zaznacz pole obok zdania Jestem obywatelem tego kraju lub terytorium od urodzenia. Poniższe pola zostaną automatycznie wypełnione Twoją datą urodzenia.

Jeśli otrzymałeś obywatelstwo, musisz podać datę, od której je otrzymałeś.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy wpisać dane paszportu wewnętrznego:

CUAET screen19

Wybierz Tak, jeśli posiadasz takie urządzenie.

Pole numeru dokumentu — wpisz numer paszportu. Powtórz go w polu Potwierdź numer dokumentu.

Data wydania — wpisz rok, miesiąc i dzień wydania paszportu.

Pole Wybierz kraj lub terytorium, które wydało ten dokument — wybierz z listy rozwijanej kraj, w którym wydano paszport.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W następnym formularzu wpisz poprzednie nazwisko i/lub imię, jeśli takie było. Po udzieleniu odpowiedzi Tak i naciśnięciu przycisku +Dodaj zostanie wyświetlone okno wyskakujące:

CUAET screen21

CUAET screen20

W przykładzie podano nazwisko panieńskie. Dane można edytować, klikając przycisk Edytuj, lub usunąć, klikając przycisk Usuń.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy podać informacje o miejscu zamieszkania przez okres dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat. Najpierw należy podać swój aktualny adres:

CUAET screen23

Wybierz Tak lub Nie w odpowiedzi na pytanie — Czy Twój adres korespondencyjny jest taki sam jak adres zamieszkania?

Następnie naciśnij przycisk +Add, co spowoduje wyświetlenie okna wyskakującego:

CUAET screen22

Nie trzeba już wpisywać adresów z kodami pocztowymi, wystarczy podać w porządku chronologicznym kraje, swój status w nich (obywatel, rezydent, cudzoziemiec) oraz daty pobytu. Po wpisaniu wszystkich krajów zaznacz pole poniżej, obok pola To jest miejsce, w którym obecnie mieszkam, i kliknij przycisk Zapisz.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

Na kolejnym formularzu musisz odpowiedzieć na pytanie, czy Twoje ważne dane biometryczne (zdjęcie i odciski palców) znajdują się w kanadyjskiej bazie danych:

CUAET screen24

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W poniższym formularzu należy podać szczegóły dotyczące miejsca pracy i nauki:

CUAET screen25

Wybierz Tak lub Nie na pytanie — Czy kiedykolwiek uczyłeś się w szkole policealnej (uniwersytet, kolegium lub szkoła zawodowa)?

Następnie kliknij przycisk +Dodaj, a pojawi się okno wyskakujące tego samego typu, co w poprzednich częściach kwestionariusza. Należy określić:

  • nazwę instytucji;
  • lat i miesięcy związanych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów;
  • uzyskany stopień naukowy (aby dowiedzieć się, jak porównać kanadyjskie stopnie naukowe z ukraińskimi, zobacz ten artykuł);
  • kierunek lub specjalność kształcenia (wybierz z listy rozwijanej);
  • adres instytucji edukacyjnej.

Wybierz Tak lub Nie w odpowiedzi na pytanie — Czy służyłeś/aś w wojsku, milicji, jednostce obrony cywilnej, organizacji bezpieczeństwa lub policji (w tym w jednostkach nieobowiązkowych, rezerwowych lub ochotniczych)?

Po wybraniu opcji Tak i naciśnięciu przycisku +Dodaj zostanie wyświetlone okno wyskakujące:

CUAET screen26

Następnie należy wymienić wszystkie miejsca pracy w ciągu ostatnich 10 lat. Naciśnij przycisk +Add, aby dodać zadanie do listy. W wyskakującym oknie należy określić:

  • lata i miesiące pracy na początku i na końcu;
  • linia działania;
  • stanowisko;
  • nazwa firmy;
  • główne obowiązki (napisz własnymi słowami);
  • adres firmy.

Podając czas nauki i pracy, należy wymienić wszystkie miejsca, w których studiowano i pracowano w ciągu ostatnich 10 lat, w przeciwnym razie nie będzie można przejść do następnego etapu:

CUAET screen27

Jak widać na zrzucie ekranu, wskazanie miejsca studiów, nawet przez zaznaczenie pola, że nadal studiujesz, nie wystarczy, nie można nacisnąć przycisku Zapisz i kontynuuj. Jeśli podasz miejsce pracy, przy zapisie pojawi się błąd — zostaniesz poproszony o podanie informacji, że byłeś bezrobotny, nawet jeśli uczyłeś się przed studiami w szkole średniej:

CUAET screen29

Aby zaznaczyć, że byłeś bezrobotny (lub uczęszczałeś do szkoły średniej), kliknij przycisk +Add przy dodawaniu miejsca pracy i wybierz z listy rozwijanej opcję Unemployed:

CUAET screen28

Dostępne są również opcje dla emerytów (Retired) i więźniów (Incarcerated).

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy wprowadzić dane o swoich podróżach dookoła świata w ciągu ostatnich pięciu lat. Podobnie jak w poprzednich punktach, po wybraniu opcji Tak należy nacisnąć przycisk +Dodaj i wypełnić pola w oknie podręcznym:

CUAET screen30

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W poniższym formularzu należy odpowiedzieć Tak lub Nie na dwa pytania:

  • Czy kiedykolwiek przebywałeś/aś w Kanadzie dłużej niż trwa okres ważności Twojego statusu, uczęszczałeś/aś do szkoły w Kanadzie bez zezwolenia lub pracowałeś/aś bez zezwolenia w Kanadzie?
  • Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy lub zezwolenia, odmówiono wjazdu lub nakazano opuszczenie jakiegokolwiek kraju lub terytorium?

CUAET screen31

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W poniższym formularzu należy odpowiedzieć Tak lub Nie na cztery pytania:

  • Czy kiedykolwiek popełniłeś jakiekolwiek przestępstwo w jakimkolwiek kraju lub na jakimkolwiek terytorium (dotyczy to również prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków)? 
  • Czy kiedykolwiek byłeś/aś aresztowany/a za jakiekolwiek przestępstwo w jakimkolwiek kraju lub na jakimkolwiek terytorium (dotyczy to również prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków)?
  • Czy kiedykolwiek zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa w jakimkolwiek kraju lub na jakimkolwiek terytorium (dotyczy to również prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków)?
  • Czy kiedykolwiek zostałeś skazany za jakiekolwiek przestępstwo w jakimkolwiek kraju lub na jakimkolwiek terytorium (dotyczy to również prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków)?

Jeśli w którymś miejscu odpowiesz "tak", będziesz musiał opisać sytuację własnymi słowami (co się stało i dlaczego), w przeciwnym razie nie będziesz mógł kontynuować:

CUAET screen32

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W poniższym formularzu należy odpowiedzieć Tak lub Nie na dwa pytania:

  • Czy jesteś lub byłeś kiedykolwiek członkiem lub byłeś związany z jakąkolwiek partią polityczną lub inną grupą lub organizacją, która stosowała lub propagowała przemoc jako środek do osiągnięcia celu politycznego lub religijnego, lub która kiedykolwiek była związana z działalnością przestępczą?
  • Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem lub uczestnikiem złego traktowania więźniów lub ludności cywilnej, grabieży lub profanacji obiektów sakralnych?

CUAET screen33

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W poniższym formularzu odpowiedz Tak lub Nie na pytanie, czy w ciągu ostatniego roku przeszedłeś badania lekarskie u lekarza zatwierdzonego przez IRCC:

CUAET screen34

Aby kontynuować, musisz zaznaczyć pole wyboru, wyrażając zgodę na wykonanie badania krwi i prześwietlenia klatki piersiowej (lub innego badania) w ciągu 90 dni od przybycia do Kanady.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

Na kolejnym formularzu należy odpowiedzieć Tak lub Nie na pytania dotyczące gruźlicy. Jeśli odpowiesz twierdząco, nadal możesz wjechać do Kanady — pod warunkiem, że byłeś leczony przez co najmniej sześć miesięcy:

CUAET screen35

Jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat nie zdiagnozowano u Ciebie gruźlicy i w ciągu ostatnich pięciu lat nie miałeś kontaktu z osobą chorą, odpowiedz "nie":

CUAET screen36

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W poniższym formularzu należy odpowiedzieć Tak lub Nie na pytania dotyczące innych schorzeń:

  • Czy jesteś obecnie leczony dializami?
  • Czy byłeś uzależniony od narkotyków lub alkoholu, co spowodowało, że stanowiłeś zagrożenie dla siebie lub innych, lub byłeś hospitalizowany? 
  • Czy stan zdrowia psychicznego powodował zagrożenie dla siebie lub innych albo wymagał hospitalizacji? 
  • Czy kiedykolwiek zdiagnozowano u Ciebie kiłę? 

Jeśli odpowiedź na ostatnie pytanie brzmi "tak", zostaniesz zapytany, czy byłeś leczony.

CUAET screen37

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy wprowadzić informacje o stanie cywilnym. Wybierz swój stan cywilny:

  • Mężatka;
  • Separacja;
  • Rozwiedziony;
  • Annulled Marriage — małżeństwo unieważnione;
  • Wdowa;
  • Common Law — w związku partnerskim;
  • Osoba samotna — nigdy nie była zamężna.

CUAET screen38

Jeśli wybierzesz opcję inną niż Pojedynczy, będziesz musiał wprowadzić dane współmałżonka. Opcja dla osób rozwiedzionych:

CUAET screen39Osoby, które mają współmałżonka, muszą podać jego dane osobowe, zawód i stanowisko, miejsce zamieszkania oraz informację, czy przyjeżdża on do Kanady razem z Tobą.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy podać dane dzieci, także tych, które zmarły:

CUAET screen40

Po naciśnięciu przycisku +Dodaj zostanie wyświetlone okno wyskakujące, w którym należy wprowadzić następujące dane:

  • imię i nazwisko dziecka;
  • data urodzenia;
  • podłoga;
  • dziecko narodzone lub adoptowane;
  • kraj urodzenia;
  • adres zamieszkania;
  • czy dziecko wyjeżdża do Kanady.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy podać dane rodziców (w przypadku dzieci przybranych — rodziców prawnych), w tym rodziców zmarłych:

CUAET screen41

Możesz zaznaczyć, że nie wiesz nic o swoich rodzicach, zaznaczając pole obok zdania Nie wiem, kim są moi rodzice.

Po naciśnięciu przycisku +Dodaj zostanie wyświetlone okno wyskakujące, w którym należy wprowadzić następujące dane:

  • nazwisko i imię rodzica;
  • data urodzenia;
  • podłoga;
  • kraj urodzenia;
  • obecne zajęcie (praca, emerytura);
  • adres zamieszkania;
  • czy rodzic wyjeżdża do Kanady.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy wpisać swoje umiejętności językowe:

CUAET screen42

Z listy rozwijanej wybierz swój język ojczysty, poniżej zaznacz, czy znasz angielski i francuski oraz w jakim języku wolisz się porozumiewać.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W poniższym formularzu należy dwukrotnie wpisać swój adres e-mail:

CUAET screen43

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W następnym formularzu należy wprowadzić numer telefonu w wyskakującym okienku:

CUAET screen44

Komórkowy to numer telefonu komórkowego, prawdopodobnie jest to opcja dla Ciebie. Rezydent to numer stacjonarny.

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W poniższym formularzu można sprawdzić i w razie potrzeby skorygować dane ze wszystkich poprzednich sekcji, wybierając odpowiednią sekcję i naciskając przycisk Edytuj:

CUAET screen45

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kolejnym formularzu należy przesłać zdjęcie paszportowe (o maksymalnym rozmiarze 2 MB), klikając przycisk Dodaj plik:

CUAET screen46

Dokumenty, które można również pobrać:

  • paszport wewnętrzny;
  • list od Twojego sponsora w Kanadzie, dokumenty potwierdzające Wasz związek oraz posiadanie pieniędzy;
  • zezwolenie na ujawnienie danych osobowych;
  • oficjalną ofertę pracy od pracodawcy kanadyjskiego;
  • wszelkie dodatkowe dokumenty, które chciałbyś pokazać pracownikom ministerstwa.

Następnie możesz wypełnić te same formularze dla pozostałych członków swojej grupy rodzinnej, klikając przycisk Wróć do tabeli grupy, lub przejść do wypełniania wniosku, klikając przycisk Zapisz i kontynuuj.

Po wypełnieniu formularzy dla wszystkich członków grupy należy zaznaczyć pole poniżej listy, a następnie kliknąć przycisk Zapisz i kontynuuj:

CUAET screen47

Użytkownik potwierdza również, że wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w razie potrzeby przez agencje rządowe w Kanadzie:

CUAET screen48

Naciśnij przycisk Zapisz i kontynuuj.

Użytkownik zgadza się również, że nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z przetwarzaniem wniosku i danych biometrycznych:

CUAET screen49

Immigration Canada gratuluje Ci pomyślnego złożenia wniosku i obiecuje skontaktować się z Tobą drogą elektroniczną:

CUAET screen50

Źródło
  • #wiza do Kanady
  • #wiza do Kanady
  • #CUAET
  • #ubieganie się o wizę
  • #samodzielne ubieganie się o wizę
  • #samodzielne uzyskanie wizy do Kanady
  • #wypełnienie formularza wniosku o wizę do Kanady
  • #wypełnienie formularza CUAET